Varsling om kritikkverdige forhold

Hvem kan varsle og hva kan du varsle om

Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten (arbeidsmiljøloven § 2A-1). Varslingsordningen er åpen for både ansatte og for eksterne (brukere, leverandører og andre), og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler f.eks. som:

  • Fare for liv eller helse
  • fare for klima og miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  •  myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

 

Følgende forhold anses ikke som varsling:

  • Kritikkverdige forhold som ikke er ulovlig eller uetisk.
  • Forhold som anses kritikkverdige ut fra egen politiske eller etisk overbevisning
  • Faglige ytringer, f.eks. faglig uenighet
  • Ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, med mindre forholdene er kritikkverdige