Varsling om kritikkverdige forhold

Ytringsklima og lojalitet

Arbeidstakerne har, som alle andre, en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om kommunens virksomhet så vel som om alle andre forhold.

Et ytringsklima som er åpent for frie og kritiske ytringer, vil være et virkemiddel for Sunndal kommune som arbeidsgiver til å avdekke og ordne opp i eventuelle misligheter og andre kritikkverdige forhold.

Arbeidstakernes lojalitet kan imidlertid begrense ytringer som kan skade kommunens interesser, og må av arbeidstaker vurderes i det enkelte tilfelle.