Politisk organisering

Politisk organisering2017 - Klikk for stort bilde

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen.

Økonomi- og planutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø - og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Under Styrer, råd og utvalg finner du mer informasjon om oppgaver, medlemmer, innkallinger og protokoller til kommunestyret, hovedutvalgene, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdommens kommunestyre og kontrollutvalget. 

Delegerings- og myndighetsreglement for Sunndal kommune gir bl.a. bestemmelser om og oversikt over hvordan myndighet og ansvar er plassert i den politiske organisasjonen Sunndal kommune. 

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 905 98 241

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra