Politisk organisering

Figur: Politisk organisering - Klikk for stort bildePolitisk organisering

  

 

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen.

Formannskapet, oppvekst- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø - og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Under Styrer, råd og utvalg finner du mer informasjon om oppgaver, medlemmer, innkallinger og protokoller til kommunestyret, hovedutvalgene, eldrerådetrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevneungdommens kommunestyre og kontrollutvalget. 

Politisk delegeringsreglement for Sunndal kommune (PDF, 2 MB) gir bl.a. bestemmelser om og oversikt over hvordan myndighet og ansvar er plassert i den politiske organisasjonen Sunndal kommune. 

Artikkelliste