Oppvekst- og omsorgsutvalget

  

Oppvekst- og omsorgsutvalgets har blant annet ansvar for barnehager og grunnskoler og barn og ungdoms levekår for øvrig. Et annet stort ansvarsområde er helse og pleie- og omsorg.
 

Blant oppgavene for oppvekst- og omsorgsutvalget er:

 • Grunnskoler
 • Barnehager
 • Skolefritidsordninger
 • Voksenopplæring
 • Pedagogisk veiledning
 • Sosialtjenester
 • Barneverntjenester
 • Kommunehelsetjenester
 • Forebyggende helsevern
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Rehabilitering
 • Tiltak for funksjonshemmede
 • Bevillinger
 • Kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol hjemlet i alkohollovens § 1-9 og forskriftenes § 10


Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i oppvekst- og omsorgsutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
AP, SV, MDG
Janne Merete Rimstad Seljebø (AP, leder) 1. Ole Furu, AP
Ole Anders Andreassen (AP, nestleder) 2. Eli Smisetfoss, SV
Line Karin Smisetfoss, SV 3. Linn Rødseth, AP
Gideon Steinberg, MDG 4. Frode Gravem, AP
Anisa Ali Aden, AP 5. Anne Grethe Kjelstad, AP
Roald Negård, AP 6. Khaled Altawi, AP
7. Unni Cesilie Tørset, AP
8. Helge Kristiansen, AP
SP, FrP, H. KrF, V:
Reidar Strand, FRP (fast medl. fra 03.11.21) 1. Maja Solli (V)
Stig Rune Andreassen, FrP (fritak fra 03.11.21) 2. Lill-Elin Vangen (FrP)
Einar Mo (SP) 3. Kari Marie Jenstand (SP) (vara fra 03.11.21)
Ingeborg Singsdal (SP) fast medl fra 03.11.21) 4. Tone Hustad (H)
Anne Grete Fostervoll Lie (H) 5. Arne Reiten (SP)
Ingunn Karijord (KrF) 6. Rita Bratteng Olufssen, FrP
7. Andreas Gjerde Ulvund, KrF

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra