Oppvekst- og omsorgsutvalget

Oppvekst- og omsorgsutvalgets har blant annet ansvar for barnehager og grunnskoler og barn og ungdoms levekår for øvrig. Et annet stort ansvarsområde er helse og pleie- og omsorg.

Blant oppgavene for oppvekst- og omsorgsutvalget er:

 • Grunnskoler
 • Barnehager
 • Skolefritidsordninger
 • Voksenopplæring
 • Pedagogisk veiledning
 • Sosialtjenester
 • Barneverntjenester
 • Kommunehelsetjenester
 • Forebyggende helsevern
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Rehabilitering
 • Tiltak for funksjonshemmede
 • Bevillinger
 • Kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol hjemlet i alkohollovens § 1-9 og forskriftenes § 10


Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i oppvekst- og omsorgsutvalget 2023–2027

Medlemmer i oppvekst- og omsorgsutvalget 2023–2027
Medlemmer Varamedlemmer
Ap, SV, Rødt
Bjørn Røkkum (Ap), leder 1. Ole Furu (Ap)
Oddny Hafsås Oldervik (Ap), nestleder 2. Jonas Bjørnson Koksvik (SV)
Ane Wennevold (SV) 3. Marit Selfors Isaksen (Ap)
Thomas Hustad (R) 4. Odd Nasvik (Ap)
Ole Anders Andreassen (Ap) 5. Lusie Gjersvoll (Ap)
Linn Rødseth (Ap) 6. Arve Meisal (Ap)
7. Anne Grete Kjelstad (Ap)
8. Eirik Bergeton Watten (R)
Senterpartiet
Hege H. Frisvold 1. Rita Storslett
2. Kåre Langseth
3. Bjørn Helge Smiseth
Fremskrittspartiet
Thomas Bruset 1. Lill-Elin Vangen
2. Reidar Strand
H, V, KrF
Leif Kåre Gustavsen (H) 1. Ingunn Karijord (KrF)
Åshild Gjersvik (H) 2. Even Tørset (H)
Steinar Husby (V) 3. Ingrid Kristine Leinum (H)
4. Sahra Ali-Meringdal
5. Kari Grete Røkkum Vevang (V)