Oppvekst- og omsorgsutvalget

Klikk for stort bilde  

Oppvekst- og omsorgsutvalgets har blant annet ansvar for barnehager og grunnskoler og barn og ungdoms levekår for øvrig. Et annet stort ansvarsområde er helse og pleie- og omsorg.
 

Blant oppgavene for oppvekst- og omsorgsutvalget er:

 • Grunnskoler
 • Barnehager
 • Skolefritidsordninger
 • Voksenopplæring
 • Pedagogisk veiledning
 • Sosialtjenester
 • Barneverntjenester
 • Kommunehelsetjenester
 • Forebyggende helsevern
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Rehabilitering
 • Tiltak for funksjonshemmede
 • Bevillinger
 • Kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol hjemlet i alkohollovens § 1-9 og forskriftenes § 10


Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i oppvekst- og omsorgsutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
AP, SV, MDG
Janne Merete Rimstad Seljebø (AP, leder) 1. Ole Furu, AP
Ole Anders Andreassen (AP, nestleder) 2. Eli Smisetfoss, SV
Line Karin Smisetfoss, SV 3. Linn Rødseth, AP
Gideon Steinberg, MDG 4. Frode Gravem, AP
Anisa Ali Aden, AP 5. Anne Grethe Kjelstad, AP
Roald Negård, AP 6. Khaled Altawi, AP
7. Unni Cesilie Tørset, AP
8. Helge Kristiansen, AP
SP, FrP, H. KrF, V:
Stig Rune Andreassen (FrP) 1. Maja Solli
Einar Mo (SP) 2. Lill-Elin Vangen (FrP)
Kari Marie Jenstad (SP) 3. Ingeborg Singsdal (SP)
Anne Grete Fostervoll Lie (H) 4. Tone Hustad (H)
Ingunn Karijord (KrF) 5. Arne Reiten (SP)
6. Rita Bratteng Olufssen, FrP
7. Andreas Gjerde Ulvund, KrF

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra