Oppvekst- og omsorgsutvalget

Oppvekst- og omsorgsutvalget 2019-2023 - Klikk for stort bildeOppvekst- og omsorgsutvalget 2019-2023

  

Oppvekst- og omsorgsutvalgets har blant annet ansvar for barnehager og grunnskoler og barn og ungdoms levekår for øvrig. Et annet stort ansvarsområde er helse og pleie- og omsorg.
 

Blant oppgavene for oppvekst- og omsorgsutvalget er:

 • Grunnskoler
 • Barnehager
 • Skolefritidsordninger
 • Voksenopplæring
 • Pedagogisk veiledning
 • Sosialtjenester
 • Barneverntjenester
 • Kommunehelsetjenester
 • Forebyggende helsevern
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Rehabilitering
 • Tiltak for funksjonshemmede
 • Bevillinger
 • Kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol hjemlet i alkohollovens § 1-9 og forskriftenes § 10


Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i oppvekst- og omsorgsutvalget 2019-2023

Medlemmer i oppvekst- og omsorgsutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
AP, SV, MDG
Janne Merete Rimstad Seljebø (AP, leder) 1. Ole Furu, AP
Ole Anders Andreassen (AP, nestleder) 2. Eli Smisetfoss, SV
Line Karin Smisetfoss, SV 3. Linn Rødseth, AP
Gideon Steinberg, MDG 4. Frode Gravem, AP
Anisa Ali Aden, AP 5. Anne Grethe Kjelstad, AP
Roald Negård, AP 6. Khaled Altawi, AP
7. Unni Cesilie Tørset, AP
8. Helge Kristiansen, AP
SP, FrP, H. KrF, V:
Reidar Strand, FRP (fast medl. fra 03.11.21) 1. Maja Solli (V)
Stig Rune Andreassen, FrP (fritak fra 03.11.21) 2. Lill-Elin Vangen (FrP)
Einar Mo (SP) 3. Arne Reiten (SP)
Ingeborg Singsdal (SP), fast medl fra 03.11.21, fritak fra 14.12.22 4. Tone Hustad (H)
Kari Marie Jenstad (SP, fast medl fra 14.12.22 5. Rita Bratteng Olufssen, FrP
Anne Grete Fostervoll Lie (H) 6 . Andreas Gjerde Ulvund, KrF
Ingunn Karijord (KrF) 7. Rita Storslett, SP