Formannskapet

Sunndal formannskap 2019-2023 - Klikk for stort bildeFormannskap 2019-2023

  

Formannskapet (tidl. økonomi- og planutvalget) avgjør alle saker som ikke er lagt til andre faste utvalg og som ikke må avgjøres av kommunestyret. For øvrig skal formannskapet ha følgende hovedoppgaver (ikke uttømmende):

  • Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn
  • Utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • Økonomisaker i henhold til myndighet fastsatt i økonomireglementet
  • Saker som medfører endringer i vedtatte budsjettrammer
  • Regnskapsrapporter
  • Kommuneplaner, kommunedelplaner og andre plansaker etter plan- og bygningsloven
  • Næringsutvikling, turisme og reiseliv
  • Kjøp, salg og disponering av kommunale eiendommer og arealer
  • Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere
  • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd

Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i formannskapet 2019-2023

Medlemmer i formannskapet 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Ap/SV/MDG:
Ståle Refstie (Ap, leder) 1. Edgar Gundersen (Ap)
Lusie Gjersvoll (Ap) 2. Torgeir Reiten (SV)
Erling Outzen (SV) 3. Roald Negård (Ap)
Germain Schmid (MDG) 4. Bjørn Røkkum (Ap)
Janne Merete Rimstad Seljebø (Ap) (fast medl fra 27.04.22) 5. Anisa Ali Aden (Ap)
Malene Aaram Vike (Ap) (fritak fra 27.04.22) 6. Jonny Meland (Ap)
Eirin Andersen Gravem (Ap) 7. Svein Sæterbø (Ap)
8. Ole Anders Andreassen (Ap)
SP, FrP, H, V og KrF
Jørgen Singsdal (Sp) 1. Einar Mo (Sp)
Oddveig Gikling-Bjørnå (Sp) (fritak fra 08.09.21) 2. Andreas Gjerde Ulvund (KrF)
Kari Marie Jenstad (Sp) 3. Ann-Karin Sæther (FrP)
Stig Rune Andreassen (uavh. repr. fra 23.06.21) 4. Arild Håkonsen (H)
Asbjørn Tronsgård (H) 5. Arne Reiten (Sp)
Maja Solli (V) (fast medl fra 27.04.22)
Siri Sande (V) (fritak fra 27.04.22)