Formannskapet

 

Formannskapet avgjør alle saker som ikke er lagt til andre faste utvalg og som ikke må avgjøres av kommunestyret. For øvrig skal formannskapet ha følgende hovedoppgaver (ikke uttømmende):

  • Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn
  • Utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • Økonomisaker i henhold til myndighet fastsatt i økonomireglementet
  • Saker som medfører endringer i vedtatte budsjettrammer
  • Regnskapsrapporter
  • Kommuneplaner, kommunedelplaner og andre plansaker etter plan- og bygningsloven
  • Næringsutvikling, turisme og reiseliv
  • Kjøp, salg og disponering av kommunale eiendommer og arealer
  • Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere
  • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd

Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i formannskapet 2023-2027

Medlemmer i formannskapet 2023-2027
Medlemmer Varamedlemmer
Ap, SV, Rødt
Ståle Refstie (Ap, leder) 1. Roald Negård (Ap)
Lusie Gjersvoll (Ap) 2. Ane Wennevold (SV)
Eli Smisetfoss (SV) 3. Hilde Kvam Furre (Ap)
Silje Alise Ness (Rødt) 4. Anne Darleen Breisnes (Ap)
Roy-Arne Wågbø (Ap) 5. Peder Meldahl Vorren (Ap)
Stig Rune Andreassen (Ap) 6. Oddny Hafsås Oldervik (Ap)
7. Anne Mette Tjugum (Ap)
8. Bjørn Røkkum (Ap)
Senterpartiet
Jørgen Singsdal 1. Hege H. Frisvold
2. Anders Øverås
Høyre, Venstre, KrF
Asbjørn Tronsgård (H) 1. Leif Kåre Gustavsen (H)
Svein Anders Grimstad (H) 2. August Riise (V)
Andreas Gjerde Ulvund (KrF) 3. Thomas Kjørnes (H)
Fremskrittspartiet
Lill-Elin Vangen 1. Reidar Strand
2. Ann-Karin Sæther