Formannskapet

  

Formannskapet (tidl. økonomi- og planutvalget) avgjør alle saker som ikke er lagt til andre faste utvalg og som ikke må avgjøres av kommunestyret. For øvrig skal formannskapet ha følgende hovedoppgaver (ikke uttømmende):

  • Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn
  • Utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • Økonomisaker i henhold til myndighet fastsatt i økonomireglementet
  • Saker som medfører endringer i vedtatte budsjettrammer
  • Regnskapsrapporter
  • Kommuneplaner, kommunedelplaner og andre plansaker etter plan- og bygningsloven
  • Næringsutvikling, turisme og reiseliv
  • Kjøp, salg og disponering av kommunale eiendommer og arealer
  • Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere
  • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd

Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i formannskapet 2019-2023

Medlemmer i formannskapet 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Ap/SV/MDG:
Ståle Refstie (Ap, leder) 1. Edgar Gundersen (Ap)
Lusie Gjersvoll (Ap) 2. Torgeir Reiten (SV)
Erling Outzen (SV) 3. Janne Merete Rimstad Seljebø (Ap)
Germain Schmid (MDG) 4. Roald Negård (Ap)
Malene Aaram Vike (Ap) 5. Bjørn Røkkum (Ap)
Eirin Andersen Gravem (Ap) 6. Anisa Ali Aden (Ap)
7. Jonny Meland (Ap)
8. Svein Sæterbø (Ap)
SP, FrP, H, V og KrF
Jørgen Singsdal (Sp) 1. Einar Mo (Sp)
Kari Marie Jenstad (Sp, valg inn etter Gikling-Bjørnå) 2. Andreas Gjerde Ulvund (KrF)
Stig Rune Andreassen (uavh.) 3. Ann-Karin Sæther (FrP)
Asbjørn Tronsgård (H) 4. Arild Håkonsen (H)
Siri Sande (V) 6. Arne Reiten (Sp)

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra