Formannskapet

Klikk for stort bilde  

Formannskapet (tidl. økonomi- og planutvalget) avgjør alle saker som ikke er lagt til andre faste utvalg og som ikke må avgjøres av kommunestyret. For øvrig skal formannskapet ha følgende hovedoppgaver (ikke uttømmende):

  • Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn
  • Utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • Økonomisaker i henhold til myndighet fastsatt i økonomireglementet
  • Saker som medfører endringer i vedtatte budsjettrammer
  • Regnskapsrapporter
  • Kommuneplaner, kommunedelplaner og andre plansaker etter plan- og bygningsloven
  • Næringsutvikling, turisme og reiseliv
  • Kjøp, salg og disponering av kommunale eiendommer og arealer
  • Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere
  • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd

Innkallinger og protokoller 

 

Medlemmer i formannskapet 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Ap/SV/MDG:
Ståle Refstie (leder) 1. Edgar Gundersen
Lusie Gjersvoll 2. Torgeir Reiten
Erling Outzen 3. Janne Merete Rimstad Seljebø
Germain Schmid 4. Roald Negård
Malene Aaram Vike 5. Bjørn Røkkum
Eirin Andersen Gravem 6. Anisa Ali Aden
7. Jonny Meland
8. Svein Sæterbø
SP, FrP, H, V og KrF
Jørgen Singsdal 1. Einar Mo
Oddveig Gikling-Bjørnå 2. Andreas Gjerde Ulvund
Stig Rune Andreassen 3. Ann-Karin Sæther
Asbjørn Tronsgård 4. Arild Håkonsen
Siri Sande 5. Kari Marie Jenstad
6. Arne Reiten

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra