Sunndal ungdomsråd (SUR)

 Sunndal ungdomsråd er ungdommens eget organ inn mot det politiske miljøet i Sunndal kommune.

SUR består av 4 representanter fra Sunndal ungdomsskole og 3 representanter fra Sunndal vidaregående skole.
SUR møtes 6-8 ganger i året, og er partipolitisk uavhengig. SUR skal fremme barn og unges interesser i kommunen vår.

 

Ledere i SUR:

Sarah Holen, leder. E-post: sarahholen2004@gmail.com
Erling Lilleby, nestleder. E-post: erling.jensen@elev.no 

Saker som behandles:

Sunndal ungdomsråd deler ut penger til aktiviteter rettet mot barn og unge i kommunen vår, etter innsendt søknad.
SUR behandler saker som angår barn og unge.
SUR kan selv melde inn saker de ønsker ha på dagsorden.
SUR kan ved ønske tildele en ungdomspris til en person eller en enhet som på en positiv og god måte tjener ungdom og ungdomsmiljøet i Sunndal kommune. SUR avgjøre selv hvilken gave dette skal være og kostnadene dekkes av SUR sitt budsjett.
 

Kontaktinformasjon

Kjersti Ramsøy-Halle
Avdelingsleder ungdom
E-post
Mobil 916 02 507

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra