Sunndal ungdomsråd (SUR)

Sunndal ungdomsråd (SUR) er ungdommens eget organ inn mot det politiske miljøet i Sunndal kommune.

SUR består av 4 representanter fra Sunndal ungdomsskole og 3 representanter fra Sunndal videregående skole. I tillegg er to representanter fra kommunestyret valgt som observatører i ungdomsrådet.

SUR møtes 6-8 ganger i året, og er partipolitisk uavhengig. SUR skal fremme barn og unges interesser i kommunen vår.

Sunndal ungdomsråd 2023

Fra Sunndal ungdomsskole:
Shahd Altawel
Andreas Bergslid
Elvira Stavheim Seljebø
Sebastian Torvik
Alva Tangen Johnsen (vara)
Markus Hamstad (vara)

Fra Sunndal videregåande skole:
Ivan Ndjoli
Emilie Holsbøvåg
Benjamin Saur
Pernille Hermo Reiten
Marta Gebremariam (vara)
Kjersti Forseth (vara)

Observatører: 
Lusie Gjersvoll (Ap)
Andreas Gjerde Ulvund (KrF)

Medlemmer i Sunndal ungdosmråd i møte mars 2023 - Klikk for stort bildeSunndal ungdomsråd 2023

Saker som behandles

Sunndal ungdomsråd behandler saker som angår barn og unge. Rådet kan selv melde inn saker de ønsker å ha på dagsorden. Aktuelle saker kan være

  • dele ut penger til aktiviteter rettet mot barn og unge i kommunen vår, etter innsendt søknad.
  • tildele en ungdomspris til en person eller en enhet som på en positiv og god måte tjener ungdom og ungdomsmiljøet i Sunndal kommune. SUR avgjøre selv hvilken gave dette skal være og kostnadene dekkes av SUR sitt budsjett.
  • avgi uttale til aktuelle saker i kommunen som berører barn og unge.


Finn saksdokumenter til SUR her.