Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 

Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.

Administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget var fram til 2020 samme utvalg. Arbeidsmiljøutvalget er nå et rent internt organ, se informasjon om arbeidsmiljøutvalget her. 
 

Se  innkallinger og protokoller for administrasjonsutvalget.
 

Medlemmer i administrasjonsutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Folkevalgte representanter For Refstie, Meland og Rødseth
Ståle Refstie 1. Janne Merete Rimstad Seljebø
Jonny Meland, leder 2. Bjørn Røkkum
Linn Rødseth 3. Lusie Gjersvoll
Stig Rune Andreassen 4. Ole Anders Andreassen
Kari Marie Jenstad
For Andreassen og Jenstad:
1. Jørgen Singsdal
2. Maja Solli
3. Tone Hustad
Ansattrepresentanter
Gerda Lervik, Fagforbundet Jo Bråten, FO
Sissel Bjørnhjell, Fagforbundet Oddny Hafsås, Fagforbundet
Eli Smisetfoss, Utdanningsforbundet Ole Anders Andreassen, SL
Maria Lotsberg, NSF Inger Helene Sira, Samfunnsviterne

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769

Åpningstider

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra