Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 

Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.

Administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget var fram til 2020 samme utvalg. Arbeidsmiljøutvalget er nå et rent internt organ, se informasjon om arbeidsmiljøutvalget her. 
 

Se  innkallinger og protokoller for administrasjonsutvalget.
 

Medlemmer i administrasjonsutvalget 2023–2027
Medlemmer Varamedlemmer
Folkevalgte representanter
Ap, SV, R
1. Stig Rune Andreassen, leder 1. Linn Rødset
2. Anne Mette Tjugum, nestleder 2. Roy-Arne Wågbø
3. Ståle Refstie 3. Khaled Altawil
4. Hilde Furre
H, V, KrF, FrP
1. Asbjørn Tronsgård 1. Svein Anders Grimstad
2. Lill-Elin Vangen 2. Bjørn Moxnes
3. Per Ådne Bergfjord
Ansattrepresentanter (ikke oppdatert)
Beate Eikrem, Fagforbundet Elin Hafsås, FO
Oddny Hafsås, Fagforbundet Jorunn Silseth, Fagforbundet
Eli Smisetfoss, Utdanningsforbundet Ole Anders Andreassen, SL
Maria Lotsberg, NSF Inger Helene Sira, Akademikerne kommune