Teknikk-, miljø- og kulturutvalget

eknikk-. miljø- og kulturutvalget 2019-2023 - Klikk for stort bildeTeknikk-. miljø- og kulturutvalget 2019-2023

  

Teknikk-, miljø- og kulturutvalgets hovedarbeidsområder er utvikling og vern av det fysiske miljøet i kommunen, og utvikling og oppfølging av kulturtilbudet.

Innkallinger og protokoller

 

Medlemmer i teknikk-, miljø- og kulturutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Ap/SV:
Bjørn Røkkum (Ap, leder) 1. May Jorid Strand (AP)
Hilde Furre (Ap, nestleder) 2. Eli Smisetfoss (SV)
Torgeir Reiten (SV) 3. Arve Meisal (AP)
Anne Britt Røe Malvik (MDG) 4. Svein Sæterbø (AP)
Edgar Gundersen (AP) 5. Linda Hagen (AP)
Anne Darleen Breisnes (AP) 6. Lusie Gjersvoll (AP) (fra 25.11.20)
7. Bjørg Anne Hafsås (AP)
8. Roar Mellemseter (AP)
SP, FrP, H, KrF, V:
Arne Reiten (SP) 1. Sigrid Lillebråten (SP)
Gunn Marit Musgjerd (SP) 2. Bjørn Moxnes (FrP)
Ann-Karin Sæther (FrP) 3. Eva Gikling (V)
Andreas Gjerde Ulvund (KrF) 4. Arild Håkonsen (H)
Tone Hustad (H) 5. Jørgen Singsdal (SP)
6. Reidar Strand (FrP)
7. Ingunn Karijord (KrF)