Tema- og sektorplaner

Tema- og sektorplaner er planer for bestemte tjenester, tema eller sektorer. Tema og sektorplaner utarbeides i henhold til kommunens planstrategi.