Barnehage- og skolebruksplan - informasjonsside

Oppvekst SunndalSunndal kommune skal utarbeide barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv.

Høring 

Høringen ble behandlet av oppvekst- og omsorgsutvalget 09.03.2021. 

Planen var deretter på høring med frist 31.05.2021. 

Høringsdokumentene består av en hoveddel og en tilleggsutredning av aktuelle strukturendringer.


Det er lagt opp til politisk behandling av planen i september 2021.

 

Høringsinnspill