Barnehage- og skolebruksplan - informasjonsside

 

Tegning med tekst - Klikk for stort bildeBarnehage - og skolebruksplan STOLT Screenshot Sunndal kommune har vedtatt barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv.

Vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 03.11.2021 barnehage- og skolebruksplan for Sunndal kommune, basert på gunnlagsdokument fra KS-Konsulent og tilleggsutredning (se høringsdokumenter under), med noen tillegg.

Kommunestyret sitt vedtak


Det vil bli utarbeidet en endelig versjon av Barnehage- og skolebruksplan basert på disse grunnlagsdokumentene og vedtaket.
 

Høringsprosess 

Barnehage- og skolebruksplan ble behandlet av oppvekst- og omsorgsutvalget 09.03.2021. Planen var deretter på høring med frist 31.05.2021. 
 

Høringsdokumenter

Høringsdokumentene består av en hoveddel og en tilleggsutredning av aktuelle strukturendringer.

Saksframlegg høring (PDF, 215 kB)

NY utredning barnehage- og skolestruktur - høringsdokument pr 01.03 (PDF, 2 MB)

Barnehage- og skolebruksplan - grunnlagsdokument fra KS-Konsulent 2018 (PDF, 2 MB)

 

Høringsinnspillene