Barnehage- og skolebruksplan - informasjonsside

Oppvekst SunndalSunndal kommune har vedtatt barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv.

Vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 03.11.2021 barnehage- og skolebruksplan for Sunndal kommune, basert på gunnlagsdokument fra KS-Konsulent og tilleggsutredning (se under høringsdokumenter under), med noen tillegg.

Se kommunestyrets vedtak her.

Det vil bli utarbeidet en endelig versjon av Barnehage- og skolebruksplan basert på disse grunnlagsdokumentene og vedtaket.
 

Høringsprosess 

Barnehage- og skolebruksplan ble behandlet av oppvekst- og omsorgsutvalget 09.03.2021. Planen var deretter på høring med frist 31.05.2021. 


Høringsdokumenter

Høringsdokumentene består av en hoveddel og en tilleggsutredning av aktuelle strukturendringer.


Høringsinnspill

Se høringsinnspillene her.