Kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal kommune, vedtatt 13.06.2018