83 ganger rundt jorda i årets Stikk UT!

Stikk UT!-deltagerne har tilbakelagt 3,3 million km på de ulike turene, noe som tilsvarer 83 ganger rundt jorda. Når Stikk UT!-deltagerne også har gått 78 000 km i høyde, tilsvarer det nesten 9000 bestigninger av Mont Everest. I løpet av sommerens Stikk UT!-sesong har godt og vel 40.000 deltagere registrert nær I million turer.

– Det er helt vilt! Snakk om turglede og innsats! Vi ønsker å takke alle turgåere som har registrert turene sine i Stikk UT! denne sesongen. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra deltagerne om at Stikk UT! påvirker helsen deres fordi de får gode turopplevelser og kan delta på sin egen måte, sier Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Hilde Ellingsæter i Sunnmøre friluftsråd som er ansvarlige for Stikk UT! i Møre og Romsdal og Heim. De er godt fornøyde med årets sommersesong fra 1. mai – 31. oktober.  Tallene viser at Stikk UT! er et svært populært folkehelsetiltak i regionen. Samtidig bidrar turtrimmen til gode møteplasser og nye turopplevelser. 

Turglede

– Vi ser at turfolket deler fantastiske bilder på sosiale medier og inspirerer hverandre. Denne sesongen har det vært 520 turmål å velge mellom, og vi retter en spesiell takk til alle grunneiere, Stikk UT!-kontakter og frivillige for det gode arbeidet de legger ned for å lage fine turmål, sier Liv Synnøve Hoel.

341 arbeidsplasser har vært påmeldt i årets Stikk UT! De har deltatt med 5980 deltagere som har registrert 290 000 turmål. Dette er ny solid rekord både i tall på registreringer og bedriftsdeltagere.

I friluftslivets uke, 3.-10. september, ble den store turgleden i fylket feiret med egen Stikk UT!-festival. Her var det flere arrangement rundt om og alle ble oppfordret til å ta ekstra tur eller flere i løpet av uka. Det resulterte i totalt 43.000 turer i løpet av festivaluka.

Stikk UT!-vett og fokus på allemannsplikten 

Stikk UT! har stort fokus på bærekraft og ta vare på naturen. Friluftsrådet har fått tilbakemeldinger både fra grunneiere og andre om at de fleste turfolk har blitt flinkere til å ta hensyn både når det gjelder parkering, til ikke å forstyrre husdyr på beite og til å ta med seg søppel hjem. Dette er de glade for.

Friluftsråda jobber også med ulike tiltak for å ta vare på stiene, og denne sesongen har Sparebanken gitt oss 500.000 til Stikk UT! Stifond som har gått førstehjelpstiltak til Stikk UT!-stiene. Midlene har blitt delt ut til 47 søkere fra så godt som alle medlemskommunene som er med på Stikk UT!, og har gått til blant annet klopper, steinlegging og grusing. Det er håp om å få videreført dette også til neste sesong, sier Liv Synnøve Hoel.

 

Kontaktpersoner:

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: Liv Synnøve Hoel, Liv@stikkut.no, mobil:93685408.

Sunnmøre friluftsråd: Hilde Ellingsæter, Hilde@friluftsraadet.no, mobil: 977 09 653

Vi har Stikk UT!-kontakter (ansatte i kommunene) i alle våre kommuner, vi kan videreformidle kontakt med disse hvis det er ønskelig.