Eiendomsskattelisten 2023 - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.  

Ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på ordninga er 16. februar 2023 , klokka 13.00.  

Hedret idretten og frivilligheten

Det ble en festkveld da idretten og frivilligheten ble hedret under den sjette idrettsgallaen i rekken, fredag 27. januar. Fem priser ble delt ut til verdige vinnere.

Pårørendetreff for pårørende til personer med demenssykdom

  Sunndal kommune inviterer til pårørendetreff for ektefeller og partnere til personer med demenssykdom ved Sunndal folkebibliotek onsdager.

Personer i risikogruppene kan få behandling mot korona etter positiv koronatest

Det er tid for influensa og luftveisinfeksjoner, og koronaviruset sirkulerer fortsatt i befolkningen. Mange er eller vil bli syke i løpet av vinteren. – Heldigvis har vi god dekning av koronavaksinerte, og nå også medisiner for å behandle personer i risikogruppene mot korona, sier kommuneoverlege Håkon Furu. Han understreker at det er legene som avgjør om det er aktuelt med behandling av den nye medisinen.

Skal gjennomføre brukerundersøkelser i helsetjenester

I siste del av november vil helsetjenesten gjennomføre brukerundersøkelser i habiliteringstjenesten, psykisk helse, fysioterapiavdelingen og ved helsestasjonen. Formålet med undersøkelsene er å måle tilfredshet med tjenestene, og identifisere hva som kan forbedres.

Budsjett 2023 - kommunedirektørens forslag

Kommunedirektøren presenterer i møte 19. oktober sitt forslag til budsjett for 2023 – økonomiplan 2023-2026 for kommunestyret. Nytt i år er at klimabudsjett er innarbeidet i budsjettforslaget.

Fri sikt - ditt ansvar

Det skal være trafikksikkert langs veiene våre, også for våre yngste innbyggere, og har du eiendom som grenser til vegkryss eller fortau, kan du bidra. Sørg for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner.

Skal gjennomføre verdianalyse av Todalsfjordprosjektet

Møre og Romsdal fylkeskommune og Todalsfjordprosjektet AS har engasjert rådgivingsselskapet Rambøll Norge AS til å gjennomføre en verdianalyse av Todalsfjordprosjektet. I den forbindelse ble det gjennomført en befaring i både Sunndal og Surnadal tirsdag 14. juni.

Ønsker brukerrepresentanter til brukerutvalg for helsetjenester

Sunndal kommune er i gang med å opprette et rådgivende brukerutvalg for helse- og omsorgstjenesten og helsetjenesten.  Nå søker vi aktuelle kandidater til brukerrepresentanter.