Ny aktivitetskalender HVA SKJER I SUNNDAL

Aktivitetskalenderen sørger for at du kan følge med på hva som skal skje, planlegge og velge hva som passer for deg - og du kan legge inn ditt eget arrangement.

Ny vikar ved Sunndal legesenter

Det er fortsatt ikke ansatt ny lege etter Mushtak Alsaadi. Fra og med 11. september 2023 er Masood Shamohammad ny vikar i denne stillingen.

Badestrendene i Ålvundfjord friskmeldt

Oppdatering 25. august: Oppfølgingsprøver fra uke 34 viser at badevannet ved badestrendene i Ålvundfjorden er tilbake til god kvalitet.  Les mer om badevannskvalitet her.  

Kulturprisen 2023 til Daniel Sørli

Teknikk,- miljø- og kulturutvalget i Sunndal kommune delte onsdag 23. august ut kulturprisen 2023. Skytterkongen Daniel Sørli ble tildelt prisen for sine prestasjoner på skytebanen og for hans måte å være på og for å være et godt forbilde. 

Klorbehandling av Driva og Litldalselva i august 2023

I august 2023 skal det gjennomføres klorbehandling mot lakseparasitten  Gyrodactylus salaris , også kjent som «gyro», i elva Driva og Litldalselva. Det vil være stor aktivitet i området, og det er viktig at publikum lar utstyret stå i fred

Kurs i regi av psykisk helse høsten 2023

Trenger du litt oppdrift? Strever du med søvn, eller føler du på uro og nedstemthet? Psykisk helse tilbyr denne høsten en rekke kurs som kan hjelpe deg, og det skal være lav terskel for å ta kontakt eller delta.   

Fugleinfluensautbrudd og lokal beredskap

Sunndal kommune følger situasjonen med utbrudd av fugleinfluensa i Nord-Norge og de anbefalinger som kommer fra Mattilsynet. Mattilsynet ønsker nå å få oversikt over alle som driver med fjørfe privat, og oppfordrer også folk til årapportere observasjoner av død fugl.

Testing av kvalitet på badevatnet i Sunndal

  Miljøretta helsevern tar prøvar ved dei mest besøkte badeplassane gjennom sommaren. Kvaliteten på badevatnet ved dei fleste plassane er i utgangspunktet bra. Gjennom sommaren har det vore periodar med mykje regn, som har medført for høgt innhald av bakteriar ved enkelte badeplassar i periodar.  Etter å ha fraråda bading ved badeplassane i Ålvundfjorden i midten av  august, viser oppfølgingsprøvar frå veke 34 at badevatnet igjen har god kvalitet.   

Orientering om Remidt sine planer på Sunndalsøra

Se klipp fra kommunestyremøtet

Husk generelt bålforbud i perioden 15. april–15. september

I perioden 15. april–15. september er det generelt bålforbud, det vil si at bålbrenning og all bruk av åpen ild i skog og mark er forbudt.