Kantslått langs kommunale veger

Formannskapet vedtok høsten 2019, i forbindelse med behandling av budsjett 2020, verbalforslag om redusert kantslått, etter forslag fra MDG, Arbeiderpartiet og SV. I forslaget bes det om at kantslått og annen slått langs kommunale veger og på kommunal eiendom begrenses for å sikre blomstring av villblomster og bedre forholdene for insekter. Kommunalteknisk tjeneste følger dette opp i gjennomføring av sommerens kantslått, men det er også andre hensyn som må tas i drifting av veger.

Håndter hageavfallet riktig – og unngå at fremmede arter sprer seg i naturen

Det er forbudt å kaste hageavfall i naturen. Dersom jord og hageavfall kastes over gjerdet, hjelper vi fremmede plantearter og brunsneglen med å spre seg i rekordfart, samtidig som lokale arter fortrenges. Hageavfall skal derfor håndteres i lukkede kompostløsninger eller leveres til gjenvinningsstasjonen. Jordbruksrådgiver Tore Rødseth Ulvund  og kommunalteknisk tjeneste i Sunndal kommune er opptatt av å bekjempe spredning av fremmede arter.

Klart for sesongstart i fiskesperra - med ny nettside

Sesongen i fiskesperra starter snart - etter planen skal vannet i trappa slås på 22. juni. Prosjektet har nå lansert nye nettsider, og vil legge ut statusrapport fra fangsthuset omlag hver andre uke.

Fortsatt flomfare - gjør nødvendige forberedelser

Vannføringen er minkende i de fleste elvene i Norge, men det er fortsatt mye snø i fjellet og varmt vær i vente, som ventes å øke vannføringen igjen, melder NVE 11. juni. Her i området har gradvis snøsmelting kombinert med lite nedbør medført at vi har unngått den store flomtoppen. Når det nå igjen er varsel om økt flomfare, er det viktig at alle fortsatt tenker beredskap og gjør nødvendige forberedelser som kan hindre skade dersom det skulle bli flom.

Drivere av kjøkkenet ved Sunndal kulturhus søkes

Sunndal kulturhus trenger nye drivere av kjøkkenet. Sunndal kulturhus er i stadig utvikling, og leveransen fra kjøkkenet er svært viktig i ulike sammenhenger som kurs, seminar og andre arrangementer. Kulturhuset ønsker nå serveringsbransjen velkommen til å melde sin interesse som drivere. 

Forslag til meddommere og skjønnsmenn - offentlig ettersyn

Sunndal kommunestyre skal i møte 16. juni 2020 velge meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024. Liste over de som er innstilt til valg legges nå ut til alminnelig ettersyn, med frist for merknader 15. juni. 

Fagerhaugan åpnes igjen fra 2. juni

Det åpnes for fri ferdsel igjen i Fagerhaugan fra og med tirsdag 2. juni. Det har ikke kommet flere snøras de siste dagene, men det vil på denne tiden av året alltid være fare for steinsprang i området.  Vurder derfor alltid forholdene før du legger ut på tur - og all ferdsel er på eget ansvar.

Helsetunet åpner opp for besøk på avdelingene fra 28. mai

Fra 28. mai legges det til rette for at beboere kan ha besøk på avdelingene, til avtalte tidspunkt og med nødvendige smitteverntiltak. Les mer om dette her . 

Økonomiplan 2021-2024 - rammedokument, i digital versjon

Sunndal kommune presenterer i år digital versjon av budsjett og økonomiplan. I første omgang er dette et rammedokument som skal gi innblikk i kommunens økonomiske situasjon og utfordring på overordnet nivå, og som skal være grunnlag for en diskusjon for årets budsjettprosess.  

Lysløypa/turområde i Fagerhaugan stengt til over pinse pga rasfare

Oppdatert mandag 25. mai:   På grunn av mye snø og stor rasfare i fjellet, og stor rasaktivitet i fjella rundt Sunndalsøra, stenges turområdet/lysløypa i Fagerhaugan fra fredag 22. mai og til over pinsehelga. Dette på grunn av fare for steinsprang. Dette betyr at StikkUT-turen i Fagerhaugan er stengt. All ferdsel i området forbudt!