Stenger gater på Sande for gjennomkjøring

Fredag 8. oktober blir Ivar Seljedals gate og Gottfrieds gate på Sande fysisk stengt med bom. Det er satt opp blindvegskilt som skal være godt synlig for alle bilister. Se kart som viser blindveier og riktig kjøremønster:  

Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler til bedrifter, lag og organisasjoner i Sunndal

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har satt av midler til kommuner for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som har vært særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har i den 3. tildelingsrunden i 2021 fått tildelt 751 000 kroner. Bedrifter, lag eller organisasjoner som er hardt rammet av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona kan nå søke om midler. Søknadsfrist er 17. oktober.

Gjenåpning og normal hverdag med økt beredskap

Kriseledelsen i Sunndal kommune takker innbyggerne for innsats gjennom koronapandemien, og oppsummerer her litt om hvordan den nye normale hverdagen med økt beredskap vil være i Sunndal. 

Influensavaksinering høsten 2021

Det tilbys influensavaksinering i uke 43, 44 og 45, ved  Sunndal kulturhus.

Vaksinasjonsdekning viktig når nasjonale koronatiltak avvikles

Mye tyder på at de fleste nasjonale koronatiltakene nå raskt vil bli avviklet. Kanskje kommer regjeringen allerede før helga med en kunngjøring. Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad oppfordrer derfor nå alle som ikke er fullvaksinerte, til å la seg vaksinere.

VAKSINERING: 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Det er besluttet å tilby 3. dose med koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Sunndal kommune går i gang med vaksinering av denne gruppa fra og med uke 37 (fredag 17. september).

Næringskonferansen SuSu for framtida! 28. september

Kva skjer når to store næringskommunar møtest til samarbeid? Få med deg Næringskonferansen SuSu for framtida! 

Innbyggerundersøkelse om lokaldemokrati

Sunndal kommune gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere. Undersøkelsen har spørsmål knyttet til tjenestetilbud, ledelse av kommunen og folkevalgtes rolle. Undersøkelsen er kort med bare få spørsmål og utføres av et profesjonelt gallupbyrå.  

Stortingsvalget 2021 - valgresultat

Valgdeltakelsen for stortingsvalget i Sunndal kommune var på 77 %. Det ble avgitt totalt 2246 godkjente forhåndsstemmer og 1962 godkjente valgtingsstemmer. 

VAKSINERING: Siste sjanse for å booke andre vaksinedose

Forrige uke var siste uke med massevaksinering i Sunndal kulturhus. Totalt er vel 10 500 vaksinedoser satt i Sunndal, og ca 5 000 sunndalinger er fullvaksinerte. De neste to ukene (uke 37 og 38) er det oppsamling av andre dose for de siste gruppene, og for alle som har utsatt timen. Vaksinegruppa oppfordrer nå derfor alle som ikke har fått andre dose, om å booke time snarest.