Temamøte om naturmangfoldsplan 2. juni

Sunndal kommune inviterer til innspillsmøter om kommunedelplan for naturmangfold på Sunndalsøra onsdag 4. mai og Gjøra (Jenstad gård) torsdag 2. juni (NB! ny dato).

Inviterer til åpent møte om Helseplattformen tirsdag 24. mai

Helseplattformen AS skal innføre en felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Den første kommunen tok i bruk Helseplattformen nå tidligere i mai, og i juni skal kommunestyret i Sunndal ta stilling til deltakelse i prosjektet. Sunndal kommune inviterer i denne sammenheng til åpent møte om Helseplattformen tirsdag 24. mai.

Koronavaksine: Tilbud om ekstra oppfriskningsdose til eldre over 80 år

FHI har åpnet for at eldre fra 80 år og oppover kan få tilbud om en ekstra oppfriskingsdose. Det er vaksinetypen fra Pfizer som er aktuell.  Her er informasjon om hvordan tilbudet blir i Sunndal kommune.

Kulturmidlar for 2022 fordelt

Teknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 6. april fordeling av kulturtilskot for 2022. Nesten 1,1 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.  

Nettverksarbeid for barn og unges helsetjenester

Sunndal kommune deltar i nettverksarbeidet "Barn og unges helsetjenester", som er en satsing for å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten for barn og unge med psykiske utfordringer. 

Generelt bålbrenningsforbud fra 15. april

I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålbrenningsforbud uten tillatelse fra kommunen.

StikkUT! 2022 fra 1. mai

Det nærmer seg 1.mai og ny Stikk UT!-sesong.  Årets turer en nå klare, med 17 av totalt 503 turmål i Sunndal. StikkUT!-brosjyren sendes ut til alle husstander i slutten av april. 

Krafttak mot plast og forsøpling 25. april–1. mai

Sunndal kommune inviterer alle innbyggere til ryddeaksjon i uke 17. Vi slår sammen Krafttak mot plast og vårrydding og håper du vil bli med og rydde søppel før det begynner å vokse ordentlig til. Ryddeaksjonen blir fra mandag 25. april og til og med søndag 1. mai. Sammen skal vi holde Sunndal rent!

Oppstart Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer

Er du 65+? Føler du deg litt mer ustø enn før? Ønsker du å bli sterkere og få bedre balanse? «Sterk og Stødig» er et ukentlig treningstilbud for deg som ønsker å trene sammen med andre.  Tilbudet gis gjennom fysioterapitjenesten i Sunndal kommune, med hjelp av frivillige instruktører.

Bli med Hjem til Møre og Romsdal - jobbmesse i Oslo 6. april

6. april inviterer bedrifter og kommuner fra Møre og Romsdal til stor jobbmesse i Oslo. Over 100 bedrifter er med for å vise fram det beste fylket vår har å by på. Sunndal kommune deltar på stand sammen med de andre nordmørskommunene, og har mange spennende ledige jobber for tiden. Kjenner du noen dette kan være aktuelt for? Tips videre!