Måndag 27. mai klokka 16.00-20.00 blir det loppemarked på Ålvundeid grendahus, med sal av kart, plakatar, plansjar, gamle skulebøker osb som har vore bruka på Ålvundeid skole og ved Ålvundfjord skule.

 

 

Sunndal kommunestyre vedtok 8. mai årsmelding for Sunndal kommune for 2018.
I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.
Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.

 

Hold Midt-Norge rent Banner

Renovasjonsselskapene og kommunene i Midt-Norge samler også i år krefter for en felles strandryddeaksjon fra 1. mai til 20. juni. Små og store hender over hele landsdelen oppfordres til å være med å rydde strendene våre, slik som skoler, barnehager, lag, foreninger og andre. Den som registrerer seg og gjøre en innsats, blir dessuten med i trekningen om flere pengepremier.

I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålbrenningsforbud uten tillatelse fra kommunen.

Kultur i Sunndal for 2. kvartal 2019 finner du her. Last ned flyeren her (PDF, 11 MB)

 

Fotball Sande Stadion

Teknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 10. april fordeling av kulturtilskot for 2019. Over 1,3 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.

 

Mjolfjell av Arnstein Karlsen

Påsken er høysesong for hyttefolket. Sunndal brannvesen har derfor, sammen med brannvesen i hele landet, fokus på brannsikkerhet og skal ut å prate med hyttefolk om tips og råd for god brannsikkerhet.

 

Det nærmer seg 1.mai og Stikk UT!-sesong.  Årets turer en nå klare, med 16 av totalt 398 turmål i Sunndal. 

Bli frivillig aktivitetsvenn, og gi en med demens muligheten til å få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. I april tilbys frivillige aktivitetsvenner og interesserte gratis kurs og veiledning.

Kornåker på Grødal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har foreslått Sunndal kommune som fylket sin kandidat til nasjonal jordvernpris. Prisen skal bidra til å auke merksemda om jordvernet, særleg i kommunane og fylkeskommunane, og få fram gode idear og eksempel på tiltak, planar og strategiar, for å ta vare på dyrka mark. Prisen blir delt  annakvart år til ein kommune eller fylkeskommune.