sterk og stødig logo

Gratis, fallforebyggende trening for hjemmeboende eldre: «Sterk og Stødig» er et gruppebasert treningstilbud for hjemmeboende eldre som stort sett er selvhjulpen i hverdagen, men som ønsker å bli sterkere og stødigere.  Tilbudet gis gjennom Frisklivssentralen i Sunndal, med hjelp av frivillige instruktører.

Kultur i Sunndal

Kultur i Sunndal ble et kjærkomment comeback for alle kulturinteresserte sunndalinger.
Og i løpet av de neste 14 dagene lages innholdet til neste periodes "Kultur i Sunndal".

Har du et kulturarrangement du mener skal være med i flyeren?
send oss en epost med ferdig tekst og passende bilde, da vel!

E-postadresser:

steinar.husby@sunndal.kommune.no

Kjersti.ramsoy.halle@sunndal.kommune.no

 

 

 

 

Eiendomsskatt

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2019 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.
Her kan du se skattelistene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

SuSu Randi Dyrnes og Knut Haugen

Sunndal og Surnadal kommuner (regionen) har som mål å fremstå som en av de mest attraktive stedene for etablering av arbeidsplasser innen områder hvor kommunene har spesielle fortrinn. Vi ønsker nå derfor innspill fra næringslivet om hvordan kommunene oppleves i næringsarbeidet vårt, som f.eks. service, saksbehandling, etableringshjelp, tilrettelegging, næringsarealer mv.

Fasade kulturhus

På bakgrunn av at flere offentlige aktører opplever endringer i ungdomsmiljøet, som samlet bekymrer oss, inviterer Sunndal kommune til åpent møte onsdag 6.mars klokka 19-21 i Sunndal kulturhus.

Mange har savnet folderen med oversikt over hva som skjer i Sunndal. Nå er den endelig tilbake! 
Last opp folderen her (PDF, 663 kB)

 

Varmtvannsbassenget 1

Velkommen til Sunndal svømmehall i vinterferien - åpent hver dag! Se åpningstidene her:

 

 

Logo Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal tilbyr eit stort mangfald av kurs og grupper for pasientar og pårørande med langvarig sjukdom og endringar i helsa si.

Frist for å søke ny plass i barnehage i Sunndal med oppstart 15. august er 1. mars. Du søker ved bruk av elektronisk skjema.

Osbudammen

Konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene skal revideres, og Sunndal kommune er som en av vertskommunene invitert til å komme med innspill i saken. Sunndal kommune ønsker innspill til sin behandling av saken innen 8. mars 2019.