Status fra kriseledelsen og reiseråd for høstferien

Høstferien står for døren, samtidig som smittesituasjonen rundt om i landet og i regionen vår har forverret seg. Vi har heldigvis fortsatt ingen smittetilfeller her i kommunen. Denne uka har vi imidlertid sett at smittetilfeller i Kristiansund har fått konsekvenser for oss. En buss på tur har gitt smitteutbrudd mange steder i landet, og i Oslo er smitten ute av kontroll og strenge tiltak innført. Vi står ved et kritisk punkt i den andre smittebølgen, og situasjonen her kan fort snu.

Skjerpede karantenebestemmelser og midlertidig besøksforbud ved Sunndal helsetun

Det har i ettermiddag vært avholdt møte mellom Kristiansund kommune og Folkehelseinstituttets nasjonale smittesporingsteam. Spesielt situasjonen rundt 4 smittede knyttet til Rensvik Pizza og Grill er uoversiktlig. Det er derfor besluttet å innføre skjerpede karantenebestemmelser og midlertidig besøksforbud ved Sunndal helsetun, ifølge en pressemelding fra kommuneoverlegene i Sunndal og Tingvoll tirsdag kveld.

Karantene i forbindelse med koronasmitte i Kristiansund

Kristiansund kommune meldte mandag 28. september om tre nye tilfeller av koronasmitte, hvorav to er knyttet til Rensvik pizza og grill. Restauranten ble stengt mandag kveld, og alle som har vært på restauranten de siste 14 dagene og har symptomer på koronainfeksjon, er bedt om å gå i karantene og ta kontakt med lege. Dette berører også sunndalinger som har vært innom stedet.

Verdens eldredag 1. oktober

Eldrerådet inviterer til markering av verdens eldredag ved Sunndal pensjonistsenter torsdag 1. oktober kl. 15.00. 

Todalsfjordprosjektet på høring - åpent info-torg 21. september

Sunndal kommunestyre vedtok i møte 9. september å legge forslag til kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet ut til høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 26. oktober. Mandag 21. september blir det åpent info-torg kl 10–15, der fylkeskommunen og kommunen vil informere om prosjektet. 

Bestilling av koronatest på nett fra 17. september

Fra torsdag 17. september kan du som bor i Sunndal kommune enkelt bestille koronatest på nett, uten å måtte ha kontakt med fastlege eller legevakten først. Det betyr at du slipper å vente på å komme gjennom på telefon, samtidig som legekontor og legevakt får færre telefoner og dermed får frigitt tid til annen drift. 

Budsjettprosess høsten 2020

  Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2021 starter med budsjettseminar i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 16. desember. Se oversikt over prosessen her:  

Bli med på Stikk UT! maraton

5. september går startskuddet for friluftslivets uke og Stikk UT! inviterer gamle og nye Stikk UT!-deltakere på Stikk UT! maraton.  

Videolegevakt fra 1. september

Fra 1. september går Sunndal inn i Molde interkommunale legevakt sammen med Aukra, Hustadvika, Molde og Rauma. I dette samarbeidet skal flere av kommunene, blant annet Sunndal, etablere og teste ut videokonsultasjoner for å kompensere for økt reiseavstand.  

Kommuneplanens samfunnsdel på høring

  Forslag til kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. I planen kan du lese om satsningsområdene for Sunndal kommune, og hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2030. Alle interesserte kan komme med innspill til planen.