Kommunal kompensasjonsordning for høye gjødselpriser - søknadsfrist 10. september

Sunndal kommunestyre vedtok 15.06.2022 et ekstraordinært tilskudd på inntil 1,1 million til landbruksnæringa på grunn av den ekstraordinære prisstigningen på handelsgjødsel det siste året. 

Koronavaksinering: Tilbud om oppfriskningsdose til eldre over 75 år

  FHI anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine til personer over 75 år fra 1. juli. Sunndal kommune vil nå kalle inn denne gruppa til vaksinering i Sunndal kulturhus onsdag 6. juli.

Topp kvalitet på badevatnet i Sunndal

Resultata av badevassprøvane teke i veke 25 og veke 28 viser at kvaliteten på badevatnet i Sunndal er bra. På grunn av mykje regn er verdiane noko høgare enn normalt på siste prøvetaking.  

Skal gjennomføre verdianalyse av Todalsfjordprosjektet

Møre og Romsdal fylkeskommune og Todalsfjordprosjektet AS har engasjert rådgivingsselskapet Rambøll Norge AS til å gjennomføre en verdianalyse av Todalsfjordprosjektet. I den forbindelse ble det gjennomført en befaring i både Sunndal og Surnadal tirsdag 14. juni.

Ønsker brukerrepresentanter til brukerutvalg for helsetjenester

Sunndal kommune er i gang med å opprette et rådgivende brukerutvalg for helse- og omsorgstjenesten og helsetjenesten.  Nå søker vi aktuelle kandidater til brukerrepresentanter.

Korleis er bærekraftsmåla relevante for deg?

Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere noko. DIN innsats er også viktig i lokalsamfunnet sitt bidrag for å nå FN sine bærekraftsmål. No kan du lære om korleis bærekraftmåla er relevante i arbeidsdagen og i kvardagen vår, i eit e-læringskurs som Møre og Romsdal fylkeskommune har laga. 

Skal kartlegge geologien frå lufta

Frå midten av juni og i cirka seks veker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målingar frå helikopter i Møre og Romsdal. 

Tilbudskonkurranse – vintervedlikehold Øksendal

Sunndal kommune har utlyst konkurranse om vintervedlikehold (brøyting og strøing) av kommunale veger i Øksendal. Kontraktens varighet er 6 år.

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Frivilligdag med tog 8. juni

I anledning frivillighetens år inviterer Sunndal kommune til frivilligfest onsdag 8. juni.  Alle lag og organisasjoner – og andre ildsjeler, ønskes velkommen til frivilligfest med tog og samling på Øratorget.