Kommunikasjon med foresatte

Skolene kommuniserer digitalt med foresatte, via foreldreapp og Foresattportalen.

Der kan du som foresatt sende og motta meldinger, melde fravær, samtykke, søke, endre eller avslutte SFO-plass, søke om redusert betaling m.m.

Les mer om app og foresattportal her

Skole og utdanning