Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn. På skoledager er det SFO ved alle barneskolene i Sunndal kommune. Det er også mulig å kjøpe sfo-opphold på skolefrie dager.

Foresatte må gjøre seg kjent med vedtektene som gjelder for SFO, når de søker om plass.

Kort fortalt

Det er to typer tilbud i Sunndal kommune:

  • Det ordinære SFO-tilbudet som følger skoleårets dager.
  • Tilleggstilbud SFO som gjelder ferier og fridager, der det kan kjøpes dager og uker etter behov. Tilleggstilbudet samordnes som oftest ved Sande skole.

Merk: SFO er stengt inntil 5 dager pr. skoleår grunnet kurs- og planleggingsdager for personalet.

Daglig åpningstid er i tidsrommet 07.30–16.15. Åpningstiden kan utvides til 06.45 - 16.30 dersom minimum tre barn har behov for det. Dette gjelder også tilleggstilbudet i SFO.

 

Mer om SFO:

SFO-tilbud og priser

Ordinært SFO-tilbud

Det ordinære SFO-tilbudet som følger skoleårets dager. Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskoler i kommunen. Ordinær SFO faktureres likt hver måned fra august til juni.

Egenbetaling ordinær SFO
Tilbud Pris (kr)
Heltid SFO (morgen og ettermiddag) 2660,-
Deltid morgen 1820,-
Deltid ettermiddag 1820,-
Heltid SFO 1. trinn 1025,-
Deltid morgen 1. trinn gratis
Deltid ettermiddag 1. trinn gratis

 

Tilleggstilbud SFO

På skolefrie dager og i ferier kan det kjøpes tilleggsdager etter behov. Dette tilbudet samordnes som oftest ved Sande skole. Det sendes ut bestillingsskjema via Visma.

Egenbetaling tilleggstilbud SFO
Skolefrie perioder Påmeldingsfrist   Pris pr. dag Faktureres
Høstferie 1. september 150,-  oktober
Juleferie 1. september 150,- desember
Vinterferie 1. februar 150,- mars
Påskeferie og vårens skolefrie dager 1. februar 150,- april
Skoleferie juni og juli 1. april 150,-
NB! Juli pr. uke: 1500,- 
juni
Skoleferie august 1. april 150,- august

 

 

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon.

Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats, regnes høyeste sats som barn nummer 1, nest høyeste som barn nummer 2 osv.

For trillinger innvilges moderasjon slik at det for barn nummer 2 gis moderasjon tilsvarende 30 % og for barn nummer 3 gis fritak.

Søknad om søskenmoderasjon er en del av søknad om SFO-plass.

Moderasjon for 1. klassinger

Moderasjonsordning for 1. klassinger - 12 timer/uke gratis SFO. Forventes vedtatt nasjonalt innen høst 2022. Dette er lagt inn i tilbudene i Sunndal kommunes SFO.

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling gis til husholdninger hvor SFO-pris utgjør mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Det må søkes på nytt hvert år.

Søk redusert foreldrebetaling

Hjelp til å søke om redusert foreldrebetaling (PDF, 225 kB)

Siste års skattemelding (selvangivelse) eller lignende må legges ved søknaden. Om du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, må disse dokumenteres. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra NAV, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Søknader behandles fortløpende. Søknaden regnes ikke som mottatt, og blir ikke behandlet, før all dokumentasjon er levert. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle SFO-året. Du plikter å informere om endringer i inntekten som kan ha betydning for retten til redusert betaling. 

Gjeldende vedtekter

Kommunestyret vedtar vedtekter for SFO. Disse vedtektene må foresatte gjøre seg kjent med når de søker om plass i SFO.

SFO-vedtekter gjeldende fra august 2022 (PDF, 152 kB)

Søk plass i SFO

Søknadsfrist er 10. mai for å søke om ny plass til skolestart. Plassen beholdes til den sies opp.

Søknadsskjema finner du i Visma, og det er mulig å søke både via nettleser og i appen Min Skole.

Søk plass i SFO 

Brukerveiledning for å fylle ut skjema. (PDF, 235 kB)


Du kan søke om følgende typer SFO-plass:

  • Deltid morgen
  • Deltid ettermiddag
  • Heltid

For førsteklassinger blir deltidsplass gratis, og heltidsplass for førsteklassinger har redusert pris. 

Si opp SFO-plassen

Oppsigelse av SFO-plass skal gjøres skriftlig til rektor.

Oppsigelsesfristen er én måned fra den 1. i måneden etter oppsigelsesdatoen. Dette betyr at det blir krevd full månedsbetaling i den måneden oppsigelsen ble mottatt og i den påfølgende måneden. Dette gjelder selv om eleven slutter å bruke plassen før oppsigelsestida er ute.

Oppsigelse av plass med virkning etter 1. april i SFO-året blir ikke godtatt. Det betyr at for å slippe å betale ut SFO-året, må man si opp plassen før 1. mars.

 

Kontaktinformasjon

Signe Moen
skolefaglig rådgiver
E-post

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra