Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et oppholds-tilbud før og etter skoletid på skoledager for elever i 1. - 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn.

Alle barneskolene har tilbud om ordinær SFO før og etter skoletid på skoledager.

Dersom du har behov for SFO også på skolefrie dager, kan du kjøpe dette i tillegg.  Se mer informasjon om dette under SFO-tilbud og priser.

Kort fortalt

Det er to typer tilbud i Sunndal kommune:

  • Det ordinære SFO-tilbudet som følger skoleårets dager.
  • Tilleggstilbud SFO i ferier og fridager - du kjøper dager og uker etter behov i skolens friperioder.

Merk: SFO er stengt inntil 5 dager per skoleår på grunn av kurs- og planleggingsdager for personalet.

Normal åpningstid er 07.30–16.15. Dette er maksimal oppholdstid for elevene.
Åpningstiden kan bli utvidet til 06.45 om morgenen og til 16.30 om ettermiddagen dersom minst tre barn har reelt behov for det. Dette gjelder også tilleggstilbudet i SFO.

OBS! Tilleggstilbudet har vanligvis tilhold ved Sande skole, men på grunn av ombygging vår og sommer 2024, blir tilbudet flyttet til Tredal skole i denne perioden.

 

Mer om SFO: