Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et oppholds-tilbud før og etter skoletid på skoledager for elever i 1. - 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn.

I skoledagene er det ordinær SFO ved alle barneskolene i Sunndal kommune.

Det er også mulig å kjøpe SFO-opphold på skolefrie dager. Dette betaler du ekstra for. Se mer under SFO-tilbud og priser.

Kort fortalt

Det er to typer tilbud i Sunndal kommune:

  • Det ordinære SFO-tilbudet som følger skoleårets dager.
  • Tilleggstilbud SFO i ferier og fridager - der du kjøper dager dager og uker etter behov. Tilleggstilbudet er ved Sande skole, men tilbudet gjelder for alle i Sunndal kommune.

Merk: SFO er stengt inntil 5 dager per skoleår på grunn av kurs- og planleggingsdager for personalet.

Daglig åpningstid er 07.30–16.15.
Åpningstiden kan bli utvidet til 06.45 - 16.30 dersom minimum tre barn har behov for det. Dette gjelder også tilleggstilbudet i SFO.

 

Mer om SFO: