Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. - 7. årstrinn.

Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskolene i Sunndal kommune.

Foresatte må gjøre seg kjent med gjeldende vedtekter for SFO når de søker om plass.

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen er åpen 5 dager i uka, hele året - også i skoleferiene
 • Daglig åpningstid er i tidsrommet 07.30–16.15. Dersom minimum 3 barn ved skolen har behov for det, kan åpningstiden utvides til 06.45 - 16.30. Dette gjelder også tilleggstilbudet i SFO.
 • Merk: SFO er stengt 5 dager pr. skoleår grunnet kurs- og planleggingsdager for personalet.
   
 • Du søker om plass i Visma Flyt skole
 • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling

 

Mer om SFO:

SFO-tilbud og priser
 1. Det ordinære SFO-tilbudet som følger skoleårets dager. Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskoler i kommunen.
 2. Tilleggstilbud SFO som gjelder ferier og fridager. Da samordnes tilbudet ved Sande skole, ev. i barnehager.
   

Ordinære SFO-tilbud og priser fra august 2022

Tilbud

Pris

Kommentar

Heltid SFO 2560,- Ordinær SFO faktureres likt hver måned fra august til juni.
Heltid SFO 1. trinn 1025,- Nasjonal bestemmelse om delvis gratis SFO for elever på første trinn.
Deltid morgen 1750,-  
Deltid morgen 1. trinn Gratis Nasjonal bestemmelse om delvis gratis SFO for elever på første trinn.
Deltid ettermiddag 1750,-  
Deltid ettermiddag 1. trinn Gratis Nasjonal bestemmelse om delvis gratis SFO for elever på førstetrinn.

 

Gjeldende vedtekter

Kommunestyret vedtar vedtekter for SFO.

Disse vedtektene må foresatte gjøre seg kjent med når de søker om plass i SFO.

SFO-vedtekter gjeldende fra august 2022 (PDF, 152 kB)

Søk plass i SFO

Søknadsfrist er 20. juni 2022 for å søke om plass til skolestart.

Søknadsskjema finner du i Visma, og det er mulig å søke både via nettleser og i appen Min Skole.

Søk plass i SFO 

Brukerveiledning for å fylle ut skjema. (PDF, 235 kB)


Du kan søke om følgende typer SFO-plass:

 • Deltid morgen
 • Deltid ettermiddag
 • Heltid

For førsteklassinger blir deltidsplass gratis, og heltidsplass for førsteklassinger har redusert pris. 

Tilleggstilbud utenfor skoleåret

Elever som har plass i SFO, kan søke om opphold på skolefrie dager gjennom året og uker i juli måned. Utenfor skoleåret er SFO-tilbudet lagt til Sande skole.

Det er egne priser for dette tilleggstilbudet. Påmeldingskjema for tilleggstilbud sendes de foresatte gjennom Visma Flyt Skole., ca en uke før påmeldingsfristen 

Oversikt over tilleggstilbud SFO

Tilleggstilbud

Dato for påmelding (ca.-dato)

Pris pr. dag

Kommentar

Høstferie og juleferie 1. september 150 kr Tilleggstilbud høstferie faktureres i oktober. Tilleggstilbud juleferie faktureres i desember.
Vinterferie, påskeferie og skolefrie dager i mai. 1. februar 150 kr Tilleggstilbud vinterferie faktureres i mars. Tilleggstilbud påskeferie og fridager i mai faktureres i april.
Sommerferie 1. april 150 kr I juni og august kan enkeltdager kjøpes til 150,- per dag, mens hele uker på juli kun kan kjøpes samlet til kr. 1500,- per uke. Tilleggstilbud juni og juli faktureres i juni. Tilleggstilbud august faktureres i august.
Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon.

Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats, regnes høyeste sats som barn nummer 1, nest høyeste som barn nummer 2 osv.

For trillinger innvilges moderasjon slik at det for barn nummer 2 gis moderasjon tilsvarende 30 % og for barn nummer 3 gis fritak.

Søknad om søskenmoderasjon er en del av søknad om SFO-plass.

Moderasjon for 1. klassinger

Moderasjonsordning for 1. klassinger - 12 timer/uke gratis SFO. Forventes vedtatt nasjonalt innen høst 2022. Dette er lagt inn i tilbudene i Sunndal kommunes SFO.

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling gis til husholdninger hvor SFO-pris utgjør mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt.

Søk redusert foreldrebetaling

Hjelp til å søke om redusert foreldrebetaling (PDF, 225 kB)

Siste års skattemelding (selvangivelse) eller lignende må legges ved søknaden. Om du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, må disse dokumenteres. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra NAV, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Søknaden regnes ikke som mottatt, og blir ikke behandlet, før all dokumentasjon er levert.

Søknader behandles fortløpende. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle SFO-året. Du plikter å informere om endringer i inntekten som kan ha betydning for retten til redusert betaling.

Si opp SFO-plassen

Oppsigelse av SFO-plass skal gjøres skriftlig til rektor.

Oppsigelsesfristen er én måned fra den 1. i måneden etter oppsigelsesdatoen. Dette betyr at det blir krevd full månedsbetaling i den måneden oppsigelsen ble mottatt og i den påfølgende måneden. Dette gjelder selv om eleven slutter å bruke plassen før oppsigelsestida er ute.

Oppsigelse av plass med virkning etter 1. april i SFO-året blir ikke godtatt. Det betyr at for å slippe å betale ut SFO-året, må man si opp plassen før 1. mars.

 

Kontaktinformasjon

Signe Moen
skolefaglig rådgiver
E-post
Mobil 997 04 445

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra