Skole- og barnehagemiljø

Alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. 

Vi tar mobbing på alvor og har nulltoleranse for dette. Her kan du se noen av tilbudene du kan benytte deg av om du har barn som blir mobbet.

Blir du mobbet?

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen og barnehagen. Hvis du blir mobbet vil vi gjerne at du sier ifra til noen om det. Du kan ta kontakt med læreren/styreren din, helsesøster, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner. 

God informasjon om mobbing, hvem som kan hjelpe deg og dine og om dine rettigheter.

Hva er mobbing?

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 

 • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
 • De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe
 • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
 • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Hvis ditt barn eller et annet barn blir mobbet, tar du kontakt med skolen eller barnehagen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor i skolen eller styrer i barnehagen. 

Dette skal skolen eller barnehagen gjøre hvis barnet ditt blir mobbet:

 • Ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
 • Ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
 • Undersøke saken og barnet skal bli hørt
 • Ta tak i saken din innen det har gått en uke.
 • Lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med å lage planen hvis du ønsker det. 
 • Følge opp planen og se at tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Hvis hjelpen ikke fungerer, skal skolen/barnehagen sette i gang andre tiltak. 
 • Avslutte planen når barn og foreldre opplever skole - og barnehagemiljøet trygt og godt. 

Mobbeombud

Mobbeombudet er en ombudstjeneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får en trygg og god hverdag i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan svare på spørsmål, gi støtte og veiledning til barn, elever og foreldre som står i vanskelige situasjoner. I tillegg jobbar mobbeombudet med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Mobbeombodet har taushetsplikt.

Slik når du mobbeombudet:

Tlf.:  712 80 433 / 911 40 259
E-post: mobbeombodet@mrfylke.no

Du kan følge mobbeombudet på Facebook

 Mer informasjon om mobbeombodet