Sunndal kulturskole

Sunndal kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.

Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturlivet i Sunndal kommune.

Tilbud ved kulturskolen

Vi tilbyr opplæring i visuelle kunstfag, dans, musikk, drama og vi arrangerer forskjellige kurs i løpet av skoleåret.

Se oversikt over våre tilbud

Prosjekter, forestillinger, konserter og utstillinger er en viktig del av kulturskolens aktivitet.

Sunndal kulturskole sin facebookside blir det lagt ut informasjon om og bilder fra ulike arrangementer.

Plass ved kulturskolen

Les mer om hvordan du søker, hva det koster, og hvordan du melder deg ut her.

Plass ved kulturskolen