Avfall og gjenvinning

Sunndal kommune har satt bort alle renovasjonstjenester til det interkommunale selskapet ReMidt IKS.

Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt.
Du vil også motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt.

NB! NIR-appen er ikke lenger i bruk. Se informasjon om hvordan du kan legge til ReMidt sin web-app på deres nettside.

Se ReMidt sin nettside for informasjon.