Avfall og gjenvinning

Sunndal kommune har satt bort alle renovasjonstjenester til det interkommunale selskapet ReMidt IKS.

Alle spørsmål om renovasjon skal nå rettes direkte til ReMidt.
Du vil også motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt.

Se ReMidt sin nettside for informasjon.