Åpningstider i svømmehallen i høstferien

Velkommen til Sunndal svømmehall i høstferien! Vi har åpent alle dager i uke 41.

Politisk møteveke - veke 40

Dei politiske hovudutvala i Sunndal har møte i veke 40. Her finn du oversikt over og dagsorden for møta:  

Vollavegen stengt fram til 1. november - alternativ parkering for besøkende til Ekkertind

På grunn av utskifting av bru, blir Vollavvegen på Gjøra stengt fra og med 29. september og frem til 1.november.  I denne perioden henvises besøkende til Vollasetra og   Ekkertind om å parkere ved Sunndalsporten. 

Nødetatene har øvelse på Ålvundeid tirsdag 27. september

Tirsdag 27. september blir det en stor øvelse med alle nødetatene på Ålvundeid, i såkalt pågående livstruende vold (PLIVO).   Øvelsen er i regi av politiet, og i tillegg til nødetatene vil også observatører delta.  Øvelsen skjer mellom kl 18 og 20 ved Ålvundeid grendahus.  Folk oppfordres til å holde avstand når øvelsen pågår, det er ikke ønskelig med tilskuere.

Gravearbeider i Jonas Reins gate og Ferjevegen

Bredesen Graving & Transport AS skal utføre et arbeid med renovering av vann- og avløpsledninger i deler av Jonas Reins gate og Ferjevegen.  Arbeidet starter opp fredag 23. september og skal være avsluttet i løpet av uke 42. 

Koronavaksinering: Oppfriskningsdose til personer over 18 år i risikogruppene

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose også til personer i aldersgruppa 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.  Nå er det klart for vaksinering av denne gruppa i Sunndal kulturhus.

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Sunndal kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere i en begrenset periode. 

19.09.22: Oppsummering etter helgas ekstremnedbør

Nedbøren har avtatt det siste døgnet, og vannstanden er på retur. Det har vært noen hektiske døgn for mange. Heldigvis har vi berget liv og helse, men flere er rammet av store materielle skader etter ekstremnedbøren. Kriseledelsen vil rette en stor takk til både innbyggere, ansatte og entreprenører som har stått på gjennom helga.

Fagerhaugan åpnes igjen

Fagerhaugan åpnes igjen mandag formiddag. Det har ikke vært hendelser i området i helga, og vurderes nå som trygt.

18.09.22 kl 17.15: Evakuering på Løykja oppheves

Politiet opphever søndag ettermiddag evakueringen på Løykja, med unntak av huset som ble truffet av raset. Dette på bakgrunn av vurderinger av geotekniker søndag.