Status vaksinering uke 18

Torsdag og fredag denne uka er det satt 252 vaksinedoser i Sunndal. De aller fleste av disse er dose 2. Etter dette er det satt 2532 vaksinedoser totalt, og vel 740 personer er fullvaksinerte (11%).

07.05.21: Vannlekkasje ved Sunndal vannverk, oppdatert 10.05

Vi har fått en større vannlekkasje på nettet tilknyttet Sunndal vannverk/Kalken vannverk. Dette medfører at trykket på nettet er noe lavere enn normalt. For å finne lekkasjen så raskt som mulig, ber vi om hjelp fra publikum i området Sunndalsøra- Grøa.

Endring i rutetidene på Kvanne-Rykkjem frå 24. april

Frå 24. april blir det færre avgangar i sambandet Kvanne-Rykkjem. På grunn av auka utvasking av sjøbotnen på Rykkjem ferjekai, må ferja bruke mindre motorkraft og lågare fart for å legge til kai. Ferja vil derfor bruke lenger tid over fjorden, med den konsekvens at det blir færre avgangar. Dei nye rutene vil gjelde ut juni. Merk at rutetidene er noko endra frå 5. mai i forhold til det som først var annonsert.

Arbeider i Sunndalsvegen 4.-6. mai

Tirsdag 4. mai til torsdag 6. mai blir det arbeider med avløpsledningen i Sunndalsvegen mellom Ringvegen og Hovsvegen. Sykkelevegen på denne strekningen vil derfor bli stengt i perioder. Sperringene vil bli skiltet.

Råd for 17. mai-feiringen i Sunndal

Også i år blir det en annerledes og amputert 17. mai-feiring. De tradisjonelle store arrangementene slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres, men det er likevel åpning for mindre, kretsvise/skolevise markeringer.

Status vaksinering uke 17

Denne uka settes rekordmange vaksinedoser av Pfizer-vaksinen i Sunndal, 288 stk. Av disse er ca 100 dose 2. Etter vaksinering denne uka vil det være satt 2280 vaksinedoser,  og 500 personer vil være fullvaksinerte.

Informasjonsmøte om barnehage- og skolebruksplan 28. april

I forbindelse med høring på barnehage- og skolebruksplan, inviterer Sunndal kommune til informasjonsmøte i Hovshall onsdag 28. april. 

Informasjon til de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Regjeringen har besluttet at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine, det vil si Pfizer eller Moderna sin vaksine, 12 uker etter første vaksinering.  Kommunene vil få ekstra vaksinedoser til å dekke dette behovet.

Status vaksinering uke 16

Denne uka ble det satt 186 vaksinedoser i Sunndal kulturhus torsdag. Totalt er det nå satt nær 2000 vaksinedoser i Sunndal. 1586 personer har fått vaksine (23%), av disse er 406 fullvaksinerte (6%).

Politisk møteveke - veke 16

Dei politiske hovudutvala i Sunndal har møte i veke 10. Her finn du oversikt over og dagsorden for møta: