Julegrana på kulturhusplassen

Sunndal kommune inviterer i samarbeid med eldrerådet til førjulsfest for alderspensjonerte i Sunndal kulturhus søndag 1. desember kl 15.00.

 

Fristen for å søke om kulturmidler er 15.mars.  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd, prosjekttilskudd, driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg, tilskudd til lekeplasser, tilskudd til forsamlingshus og kulturstipend.
 

Årets Stikk UT! krus/skåler har nå kommet, og de som har bestilt innen fristen 1. november kan hente krus ved servicekontoret på rådhuset innenfor åpningstiden 10–14. 

 

 

Hov kirke

Gravplassforvaltningene i kommunene Molde, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Vestnes, Rauma, Nesset, Sunndal, Rindal og Surnadal inviterer til møte mellom gravplassforvaltningene og tros- og livssynssamfunnene 12. november i Molde.

Parkering Grødalen

I Grødalen er det parkeringsavgift i vintersesongen, mens det om sommeren er gratis parkering. Du kan enkelt betale for parkeringen med Vipps.

 

 

Stillingen som skolesjef for Sunndal kommune er utlyst via rekrutteringsbyrået ODA Connect, med søknadsfrist 04.11.19. 

  Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Jenstad sett fra Svøu

  Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Ta kontakt med saksbehandlar om prosjektet.

Kulturtenesten inviterer til grendamøter på Ålvundeid, på Gjøra og i Øksendal, der dei vil orientere om tenester, prosjekt og ønsker dialog og innspel til arbeidet sitt. Alle er velkomne!

Takk til alle frivillige bøssebærere og til alle givere som alle bidro til at vi samlet inn nær 440 000 kroner i Sunndal. Dette tilsvarer ca 62 kroner i gjennomsnitt pr. innbygger og er 20 kroner over landssnittet. Møre og Romsdal ligger på 6. plass på fylkesstatistikken, mens Sunndal kommune ligger på 7. plass i fylket.