Fra 28. mai legges det til rette for at beboere kan ha besøk på avdelingene, til avtalte tidspunkt og med nødvendige smitteverntiltak. Les mer om dette her

Sunndal kommune presenterer i år digital versjon av budsjett og økonomiplan. I første omgang er dette et rammedokument som skal gi innblikk i kommunens økonomiske situasjon og utfordring på overordnet nivå, og som skal være grunnlag for en diskusjon for årets budsjettprosess.

 

Flomstor bekk ved Vinnu flyplass 2004

Det er fortsatt  relativ stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord, selv om vårflommen foreløpig er ganske moderat, melder NVE 28. mai. Her i området har det de siste dagene vært stigende temperaturer, og snøsmeltingen er i gang, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver.  Det er nå viktig at alle tenker beredskap og gjør nødvendige forberedelser som kan hindre skade dersom det skulle bli flom.

Oppdatert mandag 25. mai:  På grunn av mye snø og stor rasfare i fjellet, og stor rasaktivitet i fjella rundt Sunndalsøra, stenges turområdet/lysløypa i Fagerhaugan fra fredag 22. mai og til over pinsehelga. Dette på grunn av fare for steinsprang. Dette betyr at StikkUT-turen i Fagerhaugan er stengt. All ferdsel i området forbudt!

Horrvikfonna og Fulaafonna gikk samtidlig i 1803

Torsdag 21. mai gikk et større snøras i Horrvika. Raset har ikke gått over veien. Vegen til hyttene i området vil være stengt en periode  på grunn av stor snøskredfare i fjellet, og stor fare for nye skred. Det vil være mulig å parkere biler på strekningen før vegsperringen. Berørte eiendommer er varslet.

(Arkivfoto)

Regjeringen la 7. mai fram videre plan for gjenåpning av samfunnet, der det meste er gjenåpnet innen 15. juni. Det er også kommet rammer for gjennomføring av årets 17. mai.

Kriseledelsen orienterer her om Sunndal kommune sitt arbeid med gjenåpning av skoler og andre funksjoner, og om den nye normalen - livet med smitteverntiltak. 
 

Regjeringen la 7. mai fram plan for gjenåpning av samfunnet, derunder for arrangementer og samlinger, og har oppdatert sine retningslinjer for markering av 17. mai. Kriseledelsen i Sunndal legger til grunn at feiring av 17. mai må skje innenfor disse rammene

Barnehage garderobe illustrasjon

Frist for påmelding til SFO for høstsemesteret 2020 er 10. mai

Fotball Sande Stadion

Teknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 29. april fordeling av kulturtilskot for 2020. Over 1,2 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.

 

Dei politiske hovudutvala i Sunndal har møte i veke 18 - som digitale møter. Her finn du oversikt over og dagsorden for møta: