Stikk UT Ski

15. desember starter Stikk UT! Ski-sesongen, i år med fire turmål i Sunndal; Tøftvangen og Gapahuken i Grødalen, samt Tempelet og Stortuva med utgangspunkt Ålvundeid. Totalt byr Stikk UT! Ski på over 50 turmål i fylket.

Rådhuset jul

Kommunale kontorer har ekspedisjonstid hverdagene i romjula fra kl. 10.00–14.00.
Dette gjelder også legekontorene. Se åpningstider for svømmehallen, ungdomssenteret, kinoen og biblioteket:

Skjermbildr Kommune-Kari

Sunndal kommune lanserer i dag en ny medarbeider; samtaleroboten Kommune-Kari på nettsida vår www.sunndal.kommune.no. Kommune-Kari svarer på spørsmål om alle tjenestene i kommunen, til alle tider på døgnet. Samtaleroboten er et supplement til nettside og servicekontor, og et av flere tiltak kommunen jobber med innen digitalisering for å tilpasse seg innbyggernes behov.

trist jente

Fra 1. desember vil Barnevernvakta i Nordmøre og Romsdal ivareta akutte situasjoner vedrørende barn, unge og deres familier i Sunndal, utenom ordinær arbeidstid. Det er nå totalt 14 kommuner i barnevernvaktsamarbeidet for Nordmøre og Romsdal.

Kommunestyret i Sunndal har 21. november 2018 i sak 92/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Budsjett

Økonomi- og planutvalgets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020 – 2022 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 28.11.18 - 13.12.18.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 13. desember.

1. søndag i advent blir det tradisjonen tro julegrantenning på Øratorget og adventskonsert med Jazzåkoret, i tillegg til fest for alderspensjonerte før julegrantenning.
Nytt av året er BARNAS JULEDAGER i biblioteket, før julegrantenninga. Der blir det aktiviteter for barn, rockenissekonsert og bålpanne ute.
Velkommen til ei trivelig førjulsstund for små og store!

Barnehage

Frist for påmelding til SFO for vårsemesteret 2019 er 1. desember. NB! Gjelder påmelding for månedene januar til og med juni. Påmelding for sommerferie/juli har egen frist 1. mai.

Sunndal folkebibliotek

Frå og med måndag 3. desember stengjer Sunndal folkebiblioteket for publikum ei periode på grunn av innføring av utlånsautomat og andre endringar. Målet er at biblioteket i større grad skal bli ein stad for alle.  Biblioteket opnar att måndag 14. januar.

 

På grunn av arbeidsuhell/teknisk svikt måtte forestillingen dessverre avlyses. 

Alle billetter vil bli refundert. Henvend deg til billettluka ved servicekontoret før kl. 15.00 eller på kulturhuset etter kl. 16.00.

NB! De som har kjøpt eBillett til forestillingen vil etter hvert få refunderingen automatisk på konto og trenger ikke å komme til servicekontoret eller kulturhuset for refusjon.

Vi beklager dette