Regjeringen kunngjorde 7. april tiltak for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Les mer om dette på regjeringen.no
Kriseledelsen i Sunndal er glad for en gradvis åpning, og at vi nå får tid til å planlegge gjenåpningen innenfor kontrollerte rammer.

Sunndal kommune har ikke lenger lokale bestemmelser om karantenekrav fra andre områder i landet, i tråd med faglige råd fra helsemyndighetene. Kriseledelsen i Sunndal vil likevel understreke viktigheten av at alle følger de nasjonale reglene, og unngår reiser og besøk som ikke er strengt nødvendig, også i påsken.

 Ressurspersoner i psykisk helse, NAV og PPT  har gode råd for håndtering av bekymring, stress og usikkerhet i disse uvanlige tider.

Brøyting

På grunn av varslet rasfare for området vil det ikke bli brøytet i Litldalen mellom kl 21.00 og 07.00 i perioden torsdag 2. april til søndag 4. april.

budsjett og penger

 Sunndal Kommune vil i dag fakturere eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter for 1. halvår 2020. Disse har normalt forfall 20. april. Sunndal kommune legger til rette for å hjelpe de som har betalingsutfordringer på grunn av koronasituasjonen.

Siden 15. mars har Sunndal kommune hatt egen bestemmelse om karantenekrav for reisende fra fylkene sør for Dovre. Det lokale vedtaket om karantenekrav blir ikke videreført etter fredag 27. mars. Dermed er det de nasjonale bestemmelsene du skal forholde deg til nå. Disse omfatter blant annet å unngå reiser som strengt tatt ikke er nødvendig.

 DIGISOS, en nasjonal løsning for søknad om sosialhjelp, er nå tilgjengelig i NAV Sunndal. Det er NAV Sunndal,  NAV Surnadal og NAV Tingvoll, som sammen med IKT-samarbeidet IKT Orkide, har fått på plass løsningen.

barnehage garderobe

Sunndal kommune arbeider med årets barnehageinntak. Mange fikk tilbudsbrev i forrige uke, med svarfrist 01.04.2020. Det er viktig å gi svar på tilbudet i søknadsportalen, enten dere ønsker barnehageplassen eller ikke. Tilbudet faller bort dersom vi ikke mottar svar innen fristen.