Brøyting

Sunndal kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av kommunale veger fra Vermøyvegen opp til og med Gjøra. Det er 15,2 km veg som skal brøytes. Kontraktens varighet er 6 år.

Eldre par

Hvordan bli best mulig rustet til en god alderdom? Hva kan jeg gjøre selv for å påvirke egen helse og livssituasjon? Pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal kommune og Nærmiljøprosjektet «Trivsel i Sunndal» ønsker alle 70-75 åringer velkommen til seniorkonferansen «Leve hele livet» onsdag 5. september.

Skolestart

Skolene i Sunndal kommune starter mandag 20. august 2018. Velkommen til nye og gamle elever.

Badestrand

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldende ferdselsregler. Enten du skal på tur eller vil bade i sommervarmen, er det ikke adgang til å krysse sårbar innmark.

Fra mandag 25. juni til fredag 17. august er det sommertid med andre åpningstider:

Lupiner

Fylkesmannen har i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag laga ein nettstad for registrering av framande, skadelege planteartar, der alle kan bidra med å legge inn informasjon om framande planteartar. Kunnskap om kva for framande planteartar som veks i kommunen, og ikkje minst kor førekomstane er, vil vere nyttig i kommunen sitt arbeid med å hindre vidare spreiing av desse artane.

selvbetjening

Sunndal kommune sender fra juni 2018 ut alle faktura digitalt. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!  Denne løsningen gir en smidigere fakturadistribusjon til alle som mottar faktura fra Sunndal kommune. Du vil nå kunne betale fakturaen med et tastetrykk. 

Sunndal frivilligsentral inviterer i samarbeid med Sunndal Fjellstyre og Sunndal Museumslag til ferieklubb med ulike arrangementer for barn i alderen 10-15 år, i uke 26, 27 og 30.

Bål

Brannsjefene på Nordmøre opphever det midlertidige totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs, fra fredag 15. juni.

Årsmelding 2017

Sunndal kommunestyre vedtok 13. juni årsmelding for Sunndal kommune for 2017.

I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.

Årsmeldinga er en digital rapport, og for første gang presentert i nettbasert versjon.