Digital post

Sommerjobb for ungdom og ferievikarer i ulike kommunale tjenester er nå fordelt, og tilbud er sendt ut digitalt. Alle som mottar digital post, vil motta varsel på e-post og/eller SMS, men det kan likevel være lurt å følge med i din digitale postkasse i disse dager.

 

Tale Krohn Engvik også kjent som Helsesista 1

Tirsdag 24.april gjester hele norges Helsesista Sunndal. Hun skal holde to foredrag. Klokka 10 skal Helsesista holde foredraget  "Våg å være" til alle elevene ved Sunndal ungdomsskole. Klokka 15 inviterer Sunndal ungdomsråd med samarbeidspartnere alle voksne som jobber for og med ungdommer i kommunen til et gratis inspirasjonsforedrag med Helsesista i Hovshall. Det er bare å glede seg!

Meld deg på inspirasjonsforedraget her

 

1.mai 2018 går startskuddet for StikkUT 2018. Nedenfor ser du alle turene i Sunndal kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

Fotball

Teknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 19. april fordeling av kulturtilskot. Over 1,3 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.

Sunndalen mot Gjøra fra fly

Sunndal kommune ønsker innspill til søknad om bredbåndsutbygging på Fjellgardene og på Gjøra. Frist for innspill er 10. mai.

Flomstor bekk ved Vinnu flyplass 2004

Det har vært en streng og snørik vinter i hele Norge, og både i Oppdal og Sunndal ligger det fortsatt mye snø på fjellet. Nå som varmen har kommet vil det smelte mye vann ned i Driva. For å unngå forsøpling generelt, samt problemer ved og rundt laksesperra i Driva, oppfordres grunneiere langs elva å rydde avfall og trær som en flom kan ta med seg.

Skogbrann plakat

I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålbrenningsforbud uten tillatelse fra kommunen.

Praksis introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet ved Sunndal voksenopplæring er i disse dager ute for å finne praksisplasser rundt omkring i bedrifter i Sunndal til mange av sine deltakere. Praksisplass er avgjørende for kunnskap, språkferdigheter og motivasjon, og bedriftene kan dermed utgjøre en stor forskjell ved å stille en praksisplass til disposisjon.

Informasjon om ny renovasjonsordning 2016

Sunndal kommune innførte endringar i renovasjonsordninga 1. januar 2017. Evaluering av ordninga viser at abonnentane har tilpassa seg endringane raskt, og at ordninga har gitt positive effekter i form av meir kildesortering.  Frå 2020 blir det innført innsamling av matavfall.

Hold Midt-Norge rent Banner

Renovasjonsselskapene og kommunene i Midt-Norge samler kreftene for en felles strandryddeaksjon fra 1. mai til 20. juni. Små og store hender over hele landsdelen oppfordres til å være med å rydde strendene våre, mot avfallet blir hentet. Skoler, barnehager, lag, foreninger og andre oppfordres til å være med å rydde. Den som registrerer seg og gjøre en innsats, blir dessuten med i trekningen om flere pengepremier.