Pårørendeskole høsten 2021

Sunndal kommune arrangerer "Pårørendeskole" høsten 2021 (oktober-november), et undervisningstilbud til deg som har omsorg for mennesker med demenssykdom.  

Tredje vaksinedose til eldre og sykehjemsbeboere - starter vaksinering i uke 41

Regjeringen har besluttet å tilby en oppfriskningsdose (tredje dose) til de eldre aldersgruppene. Sunndal kommune vil følge anbefalingen om å vaksinere aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere først, og starter med vaksinasjon av denne gruppa i uke 41.

Stenger gater på Sande for gjennomkjøring

Fredag 8. oktober blir Ivar Seljedals gate og Gottfrieds gate på Sande fysisk stengt med bom. Det er satt opp blindvegskilt som skal være godt synlig for alle bilister. Se kart som viser blindveier og riktig kjøremønster:  

Åpningstider Sunndal svømmehall i høstferien

Velkommen til Sunndal svømmehall i høstferien (uke 41)! Se åpningstidene her:    

Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler til bedrifter, lag og organisasjoner i Sunndal

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har satt av midler til kommuner for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som har vært særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har i den 3. tildelingsrunden i 2021 fått tildelt 751 000 kroner. Bedrifter, lag eller organisasjoner som er hardt rammet av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona kan nå søke om midler. Søknadsfrist er 17. oktober.

Gjenåpning og normal hverdag med økt beredskap

Kriseledelsen i Sunndal kommune takker innbyggerne for innsats gjennom koronapandemien, og oppsummerer her litt om hvordan den nye normale hverdagen med økt beredskap vil være i Sunndal. 

Influensavaksinering høsten 2021

Det tilbys influensavaksinering i uke 43, 44 og 45, ved  Sunndal kulturhus.

Vaksinasjonsdekning viktig når nasjonale koronatiltak avvikles

Mye tyder på at de fleste nasjonale koronatiltakene nå raskt vil bli avviklet. Kanskje kommer regjeringen allerede før helga med en kunngjøring. Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad oppfordrer derfor nå alle som ikke er fullvaksinerte, til å la seg vaksinere.

Drøppingvegen - redusert fremkommelighet, stengt veg 24.-29. september

SuNett skal i gang med oppgradering av en lavspentlinje som krysser vegen ved Drøppingvegen 397. Det vil i forbindelse med skifte av en stolpe og strekking av ny linje bli perioder med stenging av vegen. Arbeidet er planlagt i perioden fredag 24/9 til onsdag 29/9 hverdager mellom klokken 08.00 og 15.00. Utrykningskjøretøyer får passere.  

VAKSINERING: 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Det er besluttet å tilby 3. dose med koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Sunndal kommune går i gang med vaksinering av denne gruppa fra og med uke 37 (fredag 17. september).