Bål

Brannsjefene på Nordmøre opphever det midlertidige totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs, fra fredag 15. juni.

Vegvesen2.jpg

Trafikkstasjonene i Levanger, Brekstad, Røros, Oppdal, Sunndalsøra og Molde vil være stengt i en eller flere uker i sommer.

Årsmelding 2017

Sunndal kommunestyre vedtok 13. juni årsmelding for Sunndal kommune for 2017.

I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.

Året var naturlig nok preget av nedlegging av asylmottaket, men det har samtidig blitt gjennomført mye positivt arbeid for fremtidsretta tjenester og samarbeid i organisasjonen.

Årsmeldinga er en digital rapport, og for første gang presentert i nettbasert versjon.

 

Sunndalslogo

Sunndal ungdomsråd, kulturtjenesten ved Kjersti Ramsøy-Halle, kunstner Bergljot Hals og nærmiljøprosjektet ved Peggy Ranheim inviterer ungdommer i alderen 13-23 år til å bli med å sette farge på Sunndal!

Det hele skjer i uke 26 og varer i 5 dager. Det skal males, skrus, kappes og skjæres. Vi må støpe, bære, feste og spikre. Vi skal spise, le, leike og pynte. Dette blir kjempeartig!

Bli med på den kulaste lesekampanjen i sommar!

Vanning

Vanningsforbudet i Sunndal kommune oppheves fra onsdag 6. juni.

Plakat Barnas verdensdager 2018

For fjerde år på rad, har Sunndal kommune gleden av å invitere hele Sunndal til Barnas verdensdager på kulturhuset, biblioteket og Øratorget. Datoen du må sette av er lørdag 9.juni fra klokken 1130 til klokken 1600.

I fjor var over 1000 besøkende innom Barnas verdensdager på Sunndalsøra. Og ser vi på årets program er det grunn til å tro at det kommer enda flere i 2018.

Mobilt bedritsnett

Vi legger om til mobil telefonløsning og fjerner alle fasttelefoner fra onsdag 6. juni kl 09.00.
Dette betyr at alle gamle telefonnummer byttes ut med nye, bortsett fra hovednummeret. Her er en oversikt over en del sentrale nummer:

Tirsdag 12. juni 2018, avreise Sunndalsøra kl. 08.00.

Skolestart

Skulestart er spennande for både born og føresette. Innskrivingsdagen markerer det første høgtidelege møtet med skulen. I Sunndal er det innskriving i månadsskiftet mai – juni. I år er det 54 førsteklassingar som skal skrivast inn i sunndalsskulen.