Debatt - mobiltelefon i skulen 1

Velkomen til debatt om mobilbruk i skulen. Med ordstyrar Lars Steinar Ansnes og paneldeltakarane Tove Lise Torve, Hedda Haugen, Aslak Husby og Marit Hovind.

 

HPV-vaksine

Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. HPV-vaksine anbefales til unge kvinner født 1991 eller senere fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft. Vaksinen kan tas ved Sunndal helsestasjon fram mot jul.

Budsjett

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2019 starter med at rådmannen legger fram sitt foreløpige budsjettutkast for økonomi- og planutvalget i august, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 13. desember. Les mer om prosessen her:

 

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

Sprøyte

Det tilbys influensavaksinering ved Sunndal helsestasjon i uke 44 og 46.

Tv-aksjonen 2018 kirkens bymisjon 1

TV-aksjonen NRK 2018 går av stabelen søndag 21. oktober, og årets bidrag går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Mjølkill med Vinnufjell bak

Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap vart innført i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal frå nasjonalt hald fom 2016 til 2018.

Militærøvelse

Sunndal kommune inviterer i samarbeid med Forsvaret til informasjonsmøte i Sunndal retta mot innbyggjarar generelt, og spesielt mot berørte grunneigarar, grunneigarlag, jaktlag e.l, lokalt politi, kommuneadministrasjon, vegvesen og andre berørte.

 

 

 

Betaling på nett

Faktura for kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt for 2. halvår 2018 er nå sendt ut digitalt. Kommunale avgifter omfatter nytt gebyr på hyttefeiing.

Stopptober 1

I oktober 2018 lanserer Helsedirektoratet Stopptober - en 28-dagers oppfordring om å slutte med røyk og snus.