Sunndal kommune har ledige midler til drenering av jordbruksjord, og oppfordrer de som har tenkt tanker om at drenering skulle vært gjort om å sende inn søknad snarest.

For den som skal rapportere allerede utført tiltak og anmoder om utbetaling av tilskudd, bruk eget skjema til det.

Frisklivssentralen med samarbeidspartnere 2019

Frisklivssentralen har et stort utvalg av kurs og veiledning innenfor livsstilsendringer, i samarbeid med andre kommunale tjenester. Tilbudene er innenfor kosthold, fysisk aktivitet eller psykisk helse, og er rettet både mot barn og unge, voksne og eldre.

Kulturtjenesten ønsker velkommen til sitt tradisjonelle kulturcruise tirsdag 27. august, denne gang til Røros.

Vanning

Vanningsforbudet i Ålvundfjord oppheves fra og med mandag 12. august.

Valglokale

Det er mulig å forhåndsstemme fra 1. juli til og med 6. september. I Sunndal avholdes forhåndsstemming (institusjonsstemmegivning) ved Sunndal helsetun og ved Sunndal vidaregående skole. Det er også mulig å stemme hjemmenfra for personer som av helsemessige årsaker ikke kan komme seg til valglokalene.

Skolestart

Skolene i Sunndal kommune starter mandag 19. august 2019. Velkommen til nye og gamle elever.

Valglogo

Den som skal stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september, må stå oppført i manntallet. I Sunndal kommune blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn fra medio juli, og vil ligge ute til og med valgdagen 9. september.

Valglogo

Velgere som ikke har anledning til å stemme i løpet av den ordinære perioden for forhåndsstemming fra 12. august til 6. september, eller på valgdagen 9. september, kan fra mandag 1. juli henvende seg til kommunen for å avgi stemme.

Fra mandag 24. juni til søndag 18. august er det sommertid med andre åpningstider:

Valglogo

Valgstyret i Sunndal har i møte 23.05.2019 godkjent følgende lister til kommunevalget 2019: