Vi har fått flere henvendelser om løse hunder den siste tiden, og vil derfor minne om den generelle båndtvangen som gjelder i hele landet fra 1. april til og med 20. august.

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.

Sunndal Næringseiendom AS (SNE) har startet to planprosesser på Sunndalsøra i vår, og begge prosessene berører eksisterende friareal ved at de blir redusert, -eller omdisponert til næringsareal. I slike tilfeller skal utbygger skaffe erstatningsareal. Utbygger og kommunen ønsker at de som bruker friareala, skal få komme med innspill til hvordan areala kan erstattes, og inviterer til felles synfaring mandag 29. juni.

Det har vært en spesiell vår, og kriseledelsen i Sunndal er takknemlig for den innsats alle har gjort for å bidra til å holde smitten nede. Mange har ofret mye og det er nå svært viktig at vi fortsetter dugnaden selv om samfunnet åpner mer opp. Nå står ferien for døren, noe som betyr mer kontakt mellom mennesker og regioner. Folkehelsemyndighetene forventer at det vil komme nye lokale smitteutbrudd i ukene og månedene framover. 

Den siste tiden har det gått unormalt mye vann ved alle våre vannverk. Dette fører til at enkelte abonnenter kan oppleve dårlig vanntrykk, dårlig vannkvalitet eller miste vannet helt. Vi er derfor avhengig av å spille på lag med abonnentene for å få ned forbruket.

Nå anmoder vi våre abonnenter om å begrense hagevanning. Det samme gjelder vanning av fotballbaner og andre grøntarealer med bare gress. Dette gjelder altså først og fremst plen og gressområder, vanning av blomster i bed og krukker er ok.

Trafikkstasjonene i Midt-Norge vil holde stengt i en eller flere uker i sommer. Sunndalsøra trafikkstasjon holder stengt i uke 28-30 (mandag 6. juli – fredag 24. juli). Trafikkstasjonene er kun åpne for de som har bestilt time. Du bestiller time på www.vegvesen.no/trafikkstasjoner.

Sunndal kommunestyre vedtok 16. juni årsmelding for Sunndal kommune for 2019.
I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.
Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.

 

Oppdatert! Lekkasjen meldes ferdig reparert kl 11.15.

På grunn av akutt vannlekkasje, blir vannet stengt av på Opdøl fra kl 09:30 til ca. 14:30 i dag, tirsdag 23. juni.

NB! Det må påregnes noe brunt vann en stund etter at vannet er koblet på igjen.

Badestrand Ålvundfjord

Resultatene av badevannsprøvene tatt i uke 25 viser at kvaliteten på badevannet i Sunndal er bra.

Formannskapet vedtok høsten 2019, i forbindelse med behandling av budsjett 2020, verbalforslag om redusert kantslått, etter forslag fra MDG, Arbeiderpartiet og SV. I forslaget bes det om at kantslått og annen slått langs kommunale veger og på kommunal eiendom begrenses for å sikre blomstring av villblomster og bedre forholdene for insekter. Kommunalteknisk tjeneste følger dette opp i gjennomføring av sommerens kantslått, men det er også andre hensyn som må tas i drifting av veger.