Valg 2021 - står du i manntallet ?

Den som skal stemme ved stortingsvalget 13. september, må stå oppført i manntallet. Manntallet for Sunndal kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn fra medio juli, og vil ligge ute til og med valgdagen 13. september.

Virumdalsvegen er stengt

Virumdalsvegen er stengt fra Holtan  13.07.2021 mellom kl. 23.00 - 0500. På grunn gravearbeid

Status vaksinering uke 27-29

Denne uka settes 222 vaksinedoser denne uka, og det er gruppe 9, alder 45-54 år, som vaksineres med første dose. Totalt vil over 3300 innbyggere ha fått første dose (47%), og vel 2100 være fullvaksinerte (30%) etter denne uka. De neste prioriteringsgruppene blir nå innkalt fra månedsskiftet og utover, og vi ber unge og foresatte sikre at vi kan nå disse på SMS. 

Sommerskolen 2021 ønsker evaluering fra foresatte

Vi er snart 4 uker inn i programmet for Sommerskolen 2021. Det er første gang Sommerskolen arrangeres i det formatet som vi har i år, og vi håper og tror vi har et godt og innholdsrikt program. Selv om mye er bra og fungerer fint, er det helt sikkert noe som også kunne vært bedre eller annerledes. 

Vanningsrestriksjoner for abonnenter tilknyttet Ålvundfjord vannverk fra 27. juli.

Den siste tiden har det gått unormalt mye vann ved Ålvundfjord vannverk, og dette går ut over vannforsyningen og vannkvaliteten. Vi ber derfor om at all unødig bruk av vann stanses inntil videre.

Topp kvalitet på badevatnet i Sunndal

Resultata av badevassprøvane teke i veke 25 viser at kvaliteten på badevatnet i Sunndal er bra.

Sommerstatus fra kriseledelsen i Sunndal

Vi går nå inn i sommeren med en fortsatt rolig smittesituasjon i Sunndal. Samfunnet åpnes mer og mer opp og det går mot en normal hverdag igjen. Kriseledelsen vil likevel minne om at vi fortsatt ikke er helt i mål, og at vi må gjøre en siste felles innsats med smitteverntiltak, testing og vaksinering på oppløpet av koronapandemien.

Status vaksinering uke 26

Denne uka settes 402 vaksinedoser, og i hovedsak er det første dose. Vi kommer da godt i gang med gruppe 9, alder 45-54 år. Over 3100 innbyggere vil etter denne uka ha fått første dose (45%), og ca 2100 er fullvaksinerte (30%).

Valg 2021 - Tidlig forhåndsstemming fra 1. juli

Velgere som ikke har anledning til å stemme i løpet av den ordinære perioden for forhåndsstemming fra 10. august til 10. september, eller på valgdagen 13. september, kan fra mandag 1. juli henvende seg til kommunen for å avgi stemme.

Vermøyvegen stengt tirsdag 29. juni kl 09.00–12.00

Vermøyvegen på Fale i Sunndal blir stengt for gjennomkjøring i morgen fra kl 09.00, og i tre timer framover, til ca. kl 12.00, på grunn av utskifting av stikkrenne på Vermøyvegen.