Strategiplan for sentrumsutvikling

Strategisk plan for utvikling av Sunndalsøra som et attraktivt tettsted, vedtatt i 2009

Prosjektet skal gi føringer og retningslinjer for sentrumsutviklinga på Sunndalsøra på kort og lang sikt. Lokale arbeidsgrupper hadde ansvar for ulike temaområder som er presentert i temarapport. Dette arbeidet dannet noe av grunnlaget for plandokumentet som er laget av Asplan Viak AS. Firmaet ble valgt for å visualisere og konkretisere et planforslag for en langsiktig sentrumsutvikling på Sunndalsøra.

 

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra