Reguleringsplaner

Gjeldende reguleringsplan og pågående planarbeid finner du i vår kartinnsynsløsning.

Gå til kartinnsyn:  søk i kart/planer

En reguleringsplan er en detaljert plan for et område og gjelder i tillegg til kommuneplanens arealdel. 

En reguleringsplan fastsetter mer i detalj hvordan området skal kunne brukes mens kommuneplanen har mer overordnede bestemmelser.