Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sunndal kommune. Det skal peke ut den langsiktige utviklingen i hele kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Sunndal.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel viser utfordringer vi står overfor og hvilke strategier Sunndal kommune vil ta i bruk for å møte disse utfordringene de kommende år.

Gjeldende plan:

 

Arealdel

Kommuneplanens arealdel fastsetter hva arealene kan brukes til og områder med fare eller verdier i natur- og kulturandskapet det skal tas hensyn til. Plankart og bestemmelser er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak jfr. plan- og bygningsoven § 11-6.

Gjeldende plan:

Kommuneplan for Sunndal 2007-2015, arealdelen vedtatt 29.08.2007

Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025 vedtatt 02.09.2015

Kommunedelplan for Ålvundfjord vedtatt 02.09.2004

 

Digitale planer er tilgjengelig på kommunens karttjeneste under søk i kart/planer

 

Kommuneplanens arealdel rulleres i 2017-2019, og kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres i 2018-2019.

Kontaktinformasjon

Harriet Berntsen
Assisterende rådmann
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 991 57 947
Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra