Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sunndal kommune. Det skal peke ut den langsiktige utviklingen i hele kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Sunndal.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel viser utfordringer vi står overfor og hvilke strategier Sunndal kommune vil ta i bruk for å møte disse utfordringene de kommende år.

Gjeldende plan: Kommuneplan for Sunndal kommune 2014-2020, samfunnsdelen (PDF, 3 MB)

Forslag til ny kommuneplan Sunndal kommune 2019-2020, samfunnsdelen (PDF, 3 MB) er lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 24. september 2020.

 

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel fastsetter hva arealene kan brukes til og hva det må tas hensyn til. Plankart og bestemmelser er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak jfr. plan- og bygningsoven § 11-6.

Gjeldende arealdeler:

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen vedtatt 06.02.2019

Kommunedelplan for Sunndalsøra vedtatt 02.09.2015

Sjøområdeplana vedtatt 13.06.2018

 

Digitale arealplaner er tilgjengelig på kommunens karttjeneste under søk i kart/planer

Kontaktinformasjon

Harriet Berntsen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 991 57 947
Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra