Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov. Sunndal kommunestyret vedtok gjeldende planstrategi i møte den 16.6.2020, sak 47/20. 

Les planen her: Planstrategi for Sunndal kommune 2020-2023. (PDF, 2 MB) 

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra