Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov. Planstrategi for Sunndal kommune ble rullert i 2016.

 
 
 

Kontaktinformasjon

Harriet Berntsen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 991 57 947
Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra