Landbruk

Sunndal har et allsidig landbruk fra fjord til fjell. Av 1713 km2 er ca. 23 km2 dyrket mark og 328 km2 skogareal.

Sunndal er også en av de store jordbrukskommunene i fylket. Tidligere var Sunndalen "Nordmøres kornkammer". Det dyrkes fremdeles korn her, men i dag er det helst potet vi er kjent for. På husdyrsiden har vi melkeproduksjon, kjøttproduksjon på storfe, gris, sau og geit, samt eggproduksjon.

 

Landbruksplan for Sunndal

Kommunen som er den lokale landbruksmyndigheten, og landbruksplanen legger rammene for hvordan landbruket i Sunndal skal forvaltes og utvikles. Landbruksplanen setter fokus på problemer, utfordringer, behov og muligheter for landbruksnæringen i Sunndal, og prioriterer tiltak som skal bidra til å vitalisere næringen.

Landbruksplan for Sunndal 2018–2022 (PDF, 2 MB)