Spredning av husdyrgjødsel

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. I følge forskriften skal dette gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd.

I Sunndal har vi egen forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel som sier følgende:

Spredning uten nedmolding er ikke tillatt etter 30. september (i Fjellgardene etter 10. september).  Det er viktig å disponere bruk og lagring av husdyrgjødsel ut fra spredetidene.

 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har også krav til spredeareal og gjødseldyrenheter. Hensikten med spredearealkravet er å tilpasse tilførselen av næringsstoffer til plantenes behov og begrense mulighetene for avrenning og utvasking av næringsstoffer. Det er tatt utgangspunkt i et krav om maksimum 14 kg fosfor pr. 4 dekar. Dette tilsvarer om lag den årlige mengden fosfor som skilles ut fra en melkeku (=en gjødseldyrenhet, GDE).

Ved nybygg, utvidelse og utbedring av gjødsellager skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomføres. Lagringskapasiteten for husdyrgjødsel skal være minimum 8 måneder.

Flere opplysninger om husdyrgjødsel får du ved henvendelse til avdeling for samfunnsutvikling v/jordbruksrådgiver.

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra