Veterinærvaktordningen i Sunndal og Tingvoll kommune

Veterinærvaktordningen utenom ordinær arbeidstid

Vakten gjelder:

  • mellom kl. 16.00 - 08.00 på hverdager
  • fra kl. 16.00 fredag til kl. 08.00 mandag i helgene

Vakten gjelder alle dyr, med unntak av vilt. Veterinærvakten er hvilende på natt, og vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, sykdom, eller skader som av dyrevernsmessige årsaker ikke kan vente. Hvis du er usikker på om dyret trenger akutthjelp bør du kontakte veterinær.

Dyreeier må selv betale for behandlingen av sitt syke eller skadde dyr.

Vakttelefon: 71 53 00 44

Viltpåkjørsel: Eierløse skadde eller påkjørte dyr meldes til politiet på telefon 02800.

Mattilsynet: Mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom og alvorlige brudd på dyrevelferdsloven meldes til mattilsynet på www.mattilsynet.no, ev. på telefon 22 40 00 00.