Velferdsteknologi i Sunndal kommune

Sunndal kommune ønsker å legge til rette for at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og ha et aktivt og selvstendig liv.  

Velferdsteknologi eller hverdagsteknologi som det også kan kalles bidrar til mestring, livskvalitet og frihet, og gi større muligheter til å klare seg på egenhånd. Felles for all velferdsteknologi er at det er enkelt å bruke.

Se mer informasjon om noen av de ulike typene velferdsteknologi over.

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne 
(Hagenutvalget, 2011)