Robotselen Selma

Selma sprer glede, stimulans og derved økt livskvalitet blant personer med hjerneskade, især blant eldre med fremskreden demens. Forskning viser at ved bruk av interaktive robot-kjæledyr kan man oppnå bedre humør, mindre ensomhet og mer kommunikasjon, økt hjerneaktivitet og velvære.  Robotselen Selma brukes inne på institusjon. 

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten

Leder: tlf 901 78 403

Saksbehandler 1: tlf 901 99 831
Saksbehandler 2: tlf 901 65 817

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra