Robotselen Selma

Robotselen Selma

Selma sprer glede, stimulans og derved økt livskvalitet blant personer med hjerneskade, især blant eldre med fremskreden demens. Forskning viser at ved bruk av interaktive robot-kjæledyr kan man oppnå bedre humør, mindre ensomhet og mer kommunikasjon, økt hjerneaktivitet og velvære.  Robotselen Selma brukes inne på institusjon. 

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra