Elektronisk medisindispenser

Kommunen tilbyr elektroniske muiltidose- og medisindispensere som minner brukeren på å ta medisiner selv og varsler hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas. 

Erfaringer viser at jo tidligere en tar i bruk dispenseren jo lengre vil nytten vare. I Sunndal kommune vurderes medisindispenser som alternativ ved henvendelse om hjelp til medisinering. 

Hvem kan få medisindispenser?

Medisindispenser vurderes ved tildeling av tjenester. 

Hva koster det?

Medisindispenser er gratis for de som får tildelt denne tjenesten.