Elektronisk medisindispenser

Dette er en form for elektronisk medisineringsstøtte. Det kan være utfordrende å huske på når og hvilke medisiner man skal ta. En elektronisk medisindispenser vil kunne være til god hjelp. Og hvis du allikevel glemmer å ta medisinen, vil dispenseren automatisk varsle til hjemmetjenesten, som vil hjelpe deg. Erfaringer viser at jo tidligere en tar i bruk dispenseren jo lengre vil nytten vare. I Sunndal kommune skal medisindispenser vurderes som alternativ ved henvendelse om hjelp til medisinering. 

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten
Mobil 900 16 388

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra