Regnskap

Kommunen skal utarbeide årsregnskap for hvert kalenderår.