Investeringsregnskapet

Klikk for stort bilde

 

De største investeringsprosjektene i 2018

Stortuva barnehage                                      18,0 mill

Uteområder Løykja/Tredal skoler                    3,5 mill

Tilbygg brannstasjon                                      4,6 mill             

Newton-rom                                                    2,8 mill

 

Utvikling i nøkkeltall fra 2017 til 2018

  • Sum finansieringsbehov er redusert med 9 mill
  • Bruk av lån er redusert med 11,6 mill