Ordførerens kommentar

2018 ble et krevende år for Sunndal kommune. Den viktigste grunnen var at UDI høsten 2017 besluttet å legge ned Sunndal Asylsøkermottak. Tross iherdig lokalt tverrpolitisk arbeid mot Storting og regjering, greide vi ikke å snu dette vedtaket.

Brått forsvant nær femti stillinger i kommunen. Vinteren 2018 måtte kommunen derfor gjennomføre omfattende nedbemanning. Det har tatt både tid og krefter, og har vært vondt for alle. Spesielt for dere som mistet jobbene dere var stolte av og glade i, og som dere utførte på en framifrå måte. Kommunestyret fulgte prosessen, og var opptatt av at den ble gjennomført på best mulig måte. Som i alle slike prosesser, kunne sikkert noe vært gjort annerledes. Heldigvis har det løst seg for de fleste, iallfall med tanke på nytt arbeid. Et flertall av de berørte har fått andre faste stillinger i kommunen, og noen har fått annet arbeid i og utenfor Sunndal. Oppi alt er det tross alt det viktigste.

2018 ble også preget av omstilling i kommunens tjenester. Det skyldes i hovedsak at det blir flere eldre og færre unge i Sunndal, og at kommunens inntekter er under press. Omstilling krever politisk prioritering og godt samarbeid mellom kommunestyret og kommunens administrative ledelse. Kommunens resultater i 2018 tyder på at vi er på rett veg. Kommunestyret følger nøye med på omstillingsarbeidet, og er opptatt av at Sunndal også i framtida skal levere tjenester av god kvalitet til kommunens innbyggere.

Det politiske arbeidet i Sunndal i 2018 ble ellers preget av kommune- og regionreformen. Halsa og Rindal er i ferd med å forlate Møre og Romsdal, Eide og Fræna går sammen i nye Hustadvika kommune, og Nesset skal inn i nye Molde kommune sammen med Midsund. Den 1.1.2020 er det nye kommune- og fylkeskartet en realitet. Nordmøre blir mindre, flere av naboene våre blir større, men Møre og Romsdal består. Gamle og vante samarbeid mellom kommuner oppløses, og nytt lovverk setter nye og større krav til kommunene. Kommune-Norge er i endring, og Sunndal må endre oss i tråd med det. Vi må både finne nye samarbeidspartnere og nye samarbeidsformer.

Kommunestyret vil derfor være pådriver for effektive og faglig gode samarbeid. Vi ønsker først og fremst samarbeid på indre Nordmøre, spesielt med Surnadal og Tingvoll. Videre ønsker vi godt samarbeid mellom nordmørskommunene, og vil være pådriver for et tettere samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal. Det har vi vedtatt. I 2018 valgte Sunndal, Tingvoll og Gjemnes å søke samarbeid om brannvern med kommunene i Romsdal. Dette drives fram av nye krav i brannvernforskriften. Vi valgte å delta i et pilotprosjekt for legevaktsamarbeid med kommunene i Romsdal, blant annet drevet fram av nye krav i akuttmedisinforskriften. Sammen med kommunene på Nordmøre søker vi dessuten samarbeid med Orkdalsregionen om renovasjonstjenester, drevet fram av skjerpede EU-krav om materialgjenvinning og biogassproduksjon fra avfall. Den politiske debatten om samarbeid og samarbeidsformer har innimellom vært frisk. Som ordfører er jeg likevel glad for at kommunestyret har sluttet tverrpolitisk opp valgene vi har tatt.

Så skal kommunestyret tenke på framtida. I 2018 startet vi en debatt om hvordan vi bør organisere næringsarbeidet i Sunndal, med mål om å være en næringsvennlig kommune. Jeg ser fram til konklusjonene og resultatene av dette. Kommunen og Hydro inngikk også avtale om å etablere et Newton-rom i gammellabben ved Sunndal verk, godt støttet av fylkeskommunen og øvrig lokalt næringsliv. Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Dette blir til glede for alle unger og ungdommer i bygda vår. Og framtida - den tilhører ungdommen.