Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vigselsmyndighet overført fra tingrettene til kommunene. Allerede i slutten av januar fikk ordføreren prøve seg som vigsler i en pyntet kommunestyresal. Det har vært gjennomført 7 vielser i løpet av året.

Sunndal kulturskole satte også i 2018 opp musikalen Ringens Herre i Hovshall. Mange timers øving og forberedelser ble lagt ned i ukene og månedene før forestillingen. De to oppsatte forestillingene gikk som vanlig for fulle hus, og høstet stor begeistring.

Sunndal ungdomsråd presenterte sine miljøkrav for kommunestyret. De fem miljøkravene omfattet flere sykkelstativ og busskur i kommunen, kildesortering i kommunale bygg, bytte-dag, utleie av sentrumssykler og flere søppelbøtter i sentrum.

Hele Norges Helsesista besøkte Sunndal i april, der besøk på Sunndal ungdomsskole og foredrag for voksne i Hovshall sto på programmet. Sunndal ungdomsråd var vertskap, og hadde en innholdsrik og inspirerende dag sammen med Helsesista.

Mai

En ny Stikk UT!-sesong ble sparket i gang 10. mai, men enda flere kommuner og turer med. Kulturtjenesten arrangerte flere fellesturer, både i og utenfor kommunen gjennom sesongen. Vinnu var det mest besøkte turmålet i Sunndal, med 2143 registrerte turer, med Håsøran rundt og Fjordparken (bildet) som nr. 2 og 3.

I prosjektet «Sett farge på Sunndal» i regi av nærmiljøprosjektet, fikk ungdom utfolde seg med å male street-art på strømbokser rundt om i sentrum, og utforme en midlertidig kunstinstallasjon som fikk pryde rådhusparken sommeren 2018. Et populært tiltak som ungdommen gjerne vil ha årlig.

Balansepark på trekanten åpnet sommeren 2018, og mange små og store var glade for å få en møteplass, og næringslivet for å få en stoppeffekt, i sentrum. Det er lagt til rette for at balanseparken kan videreutvikles.

10.klasse ved Sunndal voksenopplæring inviterte til premierefest for å presentere resultatet fra poesiprosjektet Håp. Elevene hadde deltatt på skrivekurs med forfattere, og med bakgrunn i det skrevet egne dikt med tema Håp. Vakre dikt som setter tingene i perspektiv -  om håp og lengsler. Diktene ble utstilt i foajeen på kulturhuset.

Nærmiljøprosjektet arrangerte i samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten «Seniorkonferansen - Leve hele livet», som et alternativ til forebyggende hjemmebesøk. Her fikk kommunens seniorer 70+ tips og råd om hvordan en kan forberede seg på en god og aktiv alderdom gjennom lærerike og inspirerende foredrag, av bl.a. Per Inge Torkelsen.

Norge var vertsnasjon for en stor NATO-øvelse høsten 2018. Sunndal kommune var involvert i forberedelser og informasjonsarbeid knyttet til at det skulle gjennomføres en landgang i Ålvundfjord og at soldater skulle stasjoneres på Vinnu flyplass. Det var stor spenning knyttet til landgangen som startet 29. oktober, og mange skuelystne var på plass og fikk også møte amerikanske soldater.

MOT er et livsmestringsprogram i skolen som har som mål å utvikle robust ungdom som inkluderer ALLE. Alle trinnene ved Sunndal ungdomsskole er med. I følge ungdommen er resultatene gode. I 2018 ble satsingen utvidet med programmet "Skolen som samfunnsbygger".

Kulturtjenesten, barnehagetjenesten, grunnskoletjenesten, innvandrertjenesten og helse- og barneverntjenesten gikk sammen for å lage en enda mer innholdsrik ramme rundt julegrantenninga på Øratorget 1. søndag i advent. Og rundt 600 var innom biblioteket og deltok på ulike aktiviteter denne ettermiddagen, bl.a. på konsert med rockenissene.