Meld fra om feil eller mangler

Dersom du ønsker å melde inn feil eller mangler ved kommunale tjenester som veger og plasser, vann og avløp, gatelys, renovasjon etc, kan du enkelt gjøre det via våre skjema på hjemmesiden.


Hva vil du melde inn?


Feil og mangler på vann- og avløpsanlegg

Feil og mangler ved kommunale veger og plasser

Feil og mangler på gatelys

Forsøpling

Trær på kommunal eiendom - klage

Feil med universell utforming / tilgjengelighet av dette nettsteder

 

Når du melder på denne måten, kommer henvendelsen direkte til aktuell ansvarlig/saksbehandler, som kan følge opp saken.

Alternativt kan det meldes via telefon eller pr. epost.

Henvendelser ang. renovasjon og avfallsdunker rettes til ReMidt, se remidt.no


Vi ønsker IKKE henvendelser på Facebook og andre sosiale medier

Klager som formidles i tilfeldige sammenhenger i sosiale medier, har vi dessverre ikke mulighet til å følge opp.

Via Sunndal kommunes facebookside kan du enkelt komme inn på hjemmesida via "kontakt oss"-knappen, eller ved å velge fanen Tjenester og melde feil derfra.


Har du en generell henvendelse, forslag til forbedring eller innspill som ikke krever direkte oppfølging? 

Generell henvendelse - innspill, forslag etc

 

Er problemet akutt?

Ved akutte situasjoner, se oversikt over vakttelefoner