Gatelys

Sunndal kommune har vedlikeholdsansvar for gatelys langs kommunale veger, gang- og sykkelveger og på veger vi drifter for Statens vegvesen.

Sunndal Energi KF utfører vedlikeholdet på vegne av Sunndal kommune.

 

Meld fra om mørke gatelys

Henvendelser om feil og problemer på kommunale gatelys kan meldes til Sunndal Energi via Meld feil på gatelys.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Birger Bakken
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 99 77 78 30

Åpningstider

Åpningstider 08.00 - 15.30