Gatelys

Sunndal kommune har vedlikeholdsansvar for gatelys langs kommunale veger, gang- og sykkelveger og på veger vi drifter for Statens vegvesen.

Sunndal Energi KF utfører vedlikeholdet på vegne av Sunndal kommune.

Meld fra om mørke gatelys

Henvendelser om feil og problemer på kommunale gatelys kan meldes til Sunndal Energi via Meld feil på gatelys.

Artikkelliste