Gatelys

Sunndal kommune har vedlikeholdsansvar for gatelys langs kommunale veger, gang- og sykkelveger og på veger vi drifter for Statens vegvesen.

Sunndal Energi KF utfører vedlikeholdet på vegne av Sunndal kommune.

Meld fra om mørke gatelys

Henvendelser om feil og problemer på kommunale gatelys kan meldes til oss via Meld fra om feil og mangler tilknyttet kommunale veger og plasser.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Øyvind Gjøvik
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Telefon 71 69 92 16
Mobil 917 61 104

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30