Meld feil og mangler på vann- og avløpsanlegg

Hva er feil og mangler?

Dette kan for eksempel være:

  • Lampe på pumpestasjon har sluttet å lyse
  • Det fosser vann/kloakk ut av en kum
  • Susing i en kum
  • Løse eller manglende kumlokk
  • Vann- eller kloakklekkasje
  • Brunt eller grumset drikkevann
  • Dårlig trykk på drikkevann

Slik varsler du

I åpningstiden kan du ta kontakt med med Servicekontoret på tlf. 71 69 90 00, eller du kan kontakte oss via skjemaet Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg.

Hendelser utenom åpningstid kan du varsle til VA-vakta på tlf. 915 34 371.

Husk at dersom det har oppstått en lekkasje inne i huset ditt, eller på en av stikkledningene dine, må du ta kontakt med en rørlegger eller en entreprenør for å få hjelp. Les mer om Forpliktelser for abonnent og kommune.

NB! For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn til oss via skjema på hjemmesiden, telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.