Tips oss om forsøpling

Har du funnet søppel eller hageavfall ute i friområder eller i skogen? Gi oss beskjed!

Hva er forsøpling?

Forsøpling kan være så mangt. Dette er noe av det du kan varsle oss om:

  • hageavfall som kvister/greiner, planter og gress som er dumpet på friområder eller ute i naturen
  • bildekk etc. som er dumpet på friområder eller ute i naturen
  • bilvrak, skrotede sykler og gamle tilhengere som står lagret/parkert på friområder eller langs offentlig veg
  • bilvrak etc. som er lagret på privat eiendom
  • plast på avveie

 

Slik tipser du:

Fyll ut skjemaet Melding om forsøpling så detaljert som mulig, og send inn.

Du kan også ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 71 69 90 00.

Du kan lese mer om arbeidet mot forsøpllng ved å gå inn på Miljødirektoratets hjemmesider om forsøpling.