Meld feil og mangler på kommunale veger og plasser


Feil og mangler kan være

  • Hull i asfaltdekket
  • Glatte veger
  • Manglende framkommelighet på grunn av at stein, trær eller lignende har falt ned på vegen
  • Dårlig og svært oppsprukket asfalt
  • Tette sluk eller tette stikkrenner
  • Oversvømmelse av veg eller store vannansamlinger
  • Manglende sikt i kryss og avkjørsler
  • Behov for klipping av hekker og busker i kryss og avkjørsler

Slik varsler du

I åpningstiden kan du ta kontakt med med Servicekontoret på tlf. 71 69 90 00, eller du kan kontakte oss via skjemaet Meld feil og mangler på kommunale veger og plasser.

Ved hendelser utenom åpningstidene våre, kan du også varsle det til overordnet teknisk vakt, tlf. 917 80 100.

NB! For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn til oss via skjema på hjemmesiden, telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

Sjekk hvem som eier vegen

Ta gjerne en kikk på kart over veger i Sunndal, for å sjekke om vegen er kommunal før du varsler oss.

Sjekk hvem som eier vegen her.

Dersom vegen er en fylkesveg eller riksveg, skal du varsle Statens vegvesen ved å ringe til Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Artikkelliste