Valg

valgurne - Klikk for stort bildeValgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september 2019. I Sunndal er det vedtatt at det også skal avholdes valg søndag 8. september, i Sunndalsøra krets og Håsen/Litldalen/Viklandet krets.

Kommunestyret i Sunndal har vedtatt at det skal holdes rådgivende folkeavstemming om målform i skolekretsene Løykja og Ålvundfjord. Målformsavstemmingene skal være samordnet med kommunevalget, både når det gjelder tid, sted og ordning for forhåndsstemming.


Gjennomføring av valget

Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre valget.

Valgstyret i Sunndal er oppnevnt av kommunestyret, og er identisk med Formannskapet.

Se oversikt over saker som er behandla av valgstyret.


Informasjon om valg

I boksene over er aktuell informasjon om valg og stemmegivning.

På Valgdirektoratets sider finner du mer informasjon om valg.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra