Valg

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september 2023. I Sunndalsøra krets og Håsen, Litldalen og Viklandet krets er det todagersvalg, og også mulig å stemme søndag 10. september.