Løykja skole

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 2019 ble det avholdt rådgivende folkeavstemming om målform i Løykja og Ålvundfjord skolekretser. Valgstyret har foretatt opptelling av stemmene med resultater som vist under. Kommunestyret skal i løpet av høsten behandle saken og vedta målform i de respektive skolekretsene.

Gjøra skole

Samtidig med stortingsvalet 2017 var det i Gjøra krets rådgjevande folkerøysting om målform. Oppteljinga viste fleirtal for bokmål, med 68 % av stemmene. Kommunestyret skal i løpet av hausten behandle saka og vedta målform.