Har du utleiebolig til flyktninger?

Kommunestyret i Sunndal har vedtatt bosetting av 180 flyktninger også i 2023. Det vil i tiden framover være stort behov for boliger.

Sunndal kommune ønsker med dette å få en oversikt over tilgjengelige boliger på det private markedet. Vi ber deg som har en slik bolig om å benytte kontaktskjemaet under. Skjemaet er ingen kontrakt, men en kartlegging.

Vi vil ta kontakt så snart vi mottar utfylt skjema.

Dersom du allerede har meldt fra om at du har bolig til utleie for flyktninger, trenger du ikke melde inn på nytt.

Samtykke
Ved å svare på dette skjemaet samtykker du til at Sunndal kommune kan behandle personopplysninger om deg slik at vi kan kontakte deg for videre dialog om utleie.