Har du utleiebolig til flyktninger?

Kommunestyret i Sunndal har vedtatt bosetting av 180 flyktninger også i 2023. Det vil i tiden framover være stort behov for boliger.

Sunndal kommune ønsker med dette å få en oversikt over tilgjengelige boliger på det private markedet. Vi ber deg som har en slik bolig om å benytte kontaktskjemaet under. Skjemaet er ingen kontrakt, men en kartlegging.

Vi vil ta kontakt så snart vi mottar utfylt skjema.

Dersom du allerede har meldt fra om at du har bolig til utleie for flyktninger, trenger du ikke melde inn på nytt.

Trenger du veiledning?

Lurer du på hvilke regler og krav som gjelder for utleie av bolig - og hvordan du skal gå fram for å leie ut? På nettsiden boligdugnad.no kan du få hjelp og tips.


Samtykke
Ved å svare på dette skjemaet samtykker du til at Sunndal kommune kan behandle personopplysninger om deg slik at vi kan kontakte deg for videre dialog om utleie.