Valgdeltakelsen for stortingsvalget i Sunndal kommune var på 77 %. Det ble avgitt totalt 2246 godkjente forhåndsstemmer og 1962 godkjente valgtingsstemmer. 

Valgdeltakelsen for kommunestyrevalget i Sunndal kommune var på 69 %. Det ble avgitt totalt 1127 godkjente forhåndsstemmer og 2082 godkjente valgtingsstemmer. 

 

Stortings- og sametingsvalget 2017, mandag 11. september 2017