Lister til kommunevalget 2023

Valgliste s-hv - Klikk for stort bildeValgliste s-hv

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00.

På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen.

Utforming av listeforslag

Valgloven stiller en rekke krav til listeforslag.  Det er også viktig å sjekke kandidatenes valgbarhet.

Se nærmere informasjon på valg.no.
 

Mal for listeforslag

Det er utarbeidet en mal for listeforslag som partiene bes om å bruke.

Elektronisk listeforslag

Nytt av året er en løsning for å levere listeforslag elektronisk. Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Se mer informasjon på listeforslagsportalen

 

Behandling av listeforslag

  • Listeforslagene legge ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. 
  • Frist for å trekke listeforslag er 20. april klokken 12.
  • Fyller ikke listeforslaget lovens krav, vil valgsekretariatet kontakte tillitsvalgte for å forsøke å få listen i samsvar med loven.
  • Valgsekretariatet underretter alle kandidatene på listene.
  • Står en kandidat på flere lister, eller en underskriver har signert på flere lister, blir disse kontaktet av valgsekretariatet. Vedkommende får en frist til å avklare hvilket listeforslag kandidaturet eller signaturen som skal gjelde.
  • Valgstyret skal ha godkjent listene innen 1. juni i valgåret.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon +47 90 62 90 27
Sigrun Rødset
informasjonsleder
E-post

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra