Lister til kommunevalget 2023

Animert bilde av en valgurne - Klikk for stort bildeValgurne

Valgstyret i Sunndal har godkjent lister fra 9 politiske partier til kommunestyrevalget i 2023 i Sunndal. 

Godkjente listeforslag

Valgstyret i Sunndal godkjente i møte 30.05.2023 listene fra 9 politiske partier til kommunestyrevalget i Sunndal:

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Rødt
Senterpartiet
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Se de godkjente listene her.


Innleverte listeforslag

Frist for innlevering er 31. mars kl 12.

Behandling av listeforslag

  • Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars kl 13.
  • Listeforslagene legges ut på postlista etter hvert som de kommer inn. 
  • Frist for å trekke listeforslag er 20. april klokken 12.
  • Valgstyret skal ha godkjent listene innen 1. juni i valgåret.