Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune–høring

BIlde inn i kommunestyresalen, tatt fra utsiden.  Viser oppsett av bort og talerstol - Klikk for stort bilde

Kommunestyret vedtok i møte 04.10.2023 å legge forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune på høring. Høringsfrist er 15. november.

Kommunestyrekomiteen fikk i møte 14.06.2023, sak 45/23, delegert oppgaven å gå gjennom forskriften, vurdere behov for endringer og utarbeide et forslag til høringsutkast. 
Les mer om bakgrunn for revidering av forskriften i saksframlegg. (PDF, 253 kB)

Høringsdokument

Høringsutkast - revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune (PDF, 221 kB)

Høringsfrist

Merknader kan sendes til post@sunndal.kommune.no
eller til Sunndal kommune v/politisk sekretariat, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Høringsfrist er 15.11.2023