Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger, kunngjøring av vedtatt plan

 Detaljregulering av Sande skoleområdet med adkomstveger, alternativ B, ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 21.09.2022 sak 55/22.

Vedlagt ligger vedtatt plan og bestemmelser samt plandokumenter. Opplysninger om klage og innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

Plankart Sande skoleområde med adkomstveger vedtatt 21.09.2022 (PDF, 953 kB)

Bestemmelser Sande skoleområde med adkomstveger vedtatt 21.09.2022 (PDF, 620 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Saksframlegg til sluttbehandling (PDF, 3 MB)

Vedtak (PDF, 433 kB)

Kunngjøringsbrev (PDF, 675 kB)