Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere, kunngjøring av vedtatt plan

Klikk for stort bilde Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 24.03.2021.

Planen tilrettelegger for oppstillingsplass for konteinere og tilhørende anlegg ved Fjordparken. Selve roro-kaia  ligger inne på Hydro Aluminium AS sin eiendom. Målet med konteinerplassen, er at også andre næringsaktører skal ha mulighet til å bruke ro-ro kaia og skipstrafikken.

Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. Dokumentene som inneholder planbeskrivelse, saksframlegg og protokoll ligger også vedlagt.

Opplysninger om klageadgang ligger i kunngjøringsbrevet.

Kunngjøringsbrev (PDF, 562 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 527 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Saksframlegg (PDF, 189 kB)

Protokoll (PDF, 125 kB)