Boligtomt til salgs på Øksendalsøra

Øksendalsøra kommunehusområdet - Klikk for stort bilde Sunndal kommune

Sunndal kommune ønsker å selge en regulert boligtomt på Øksendalsøra. Tomta er på 436 m2 og ligger i sjøkanten ved Kommunegarden. Frist for tilbud er 31. mars.

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen og området rundt ble regulert til formålet i 2016 og med en mindre endring i 2018. Eiendommen grenser også til en reguleringsplan fra 1996.

Reguleringsbestemmelsene i planen for eiendommen er omfattende og detaljerte med hensyn til utforming, utnyttelsesgrad, rekkefølgebestemmelser og så videre. Det er også stilt krav til at fylkeskonservatoren skal gi en uttalelse før det kan gis byggetillatelse til tiltaket.

Se oversikt over reguleringsbestemmelser mv:

Tilbud og tilbudsfrist

Interessenter bes utarbeide et skissekonsept som tilfredsstiller kravene i reguleringsbestemmelsene, samt gi et tilbud på pris på arealet. Konseptløsning vil bli gitt vesentlig vekt ved valg av kjøper.

Tilbud med konsept leveres til post@sunndal.kommune.no.

Tilbudsfrist: 31.03.2023.
 

Kontakt

Mer informasjon kan fås hos ass. kommunedirektør Bjørn Flemmen Steinland, tlf 915 44 349