Søk i kart/planer

Veiledning:

Enkelt kart/Geoinnsyn er tilgjengelig på nettbrett og mobil, trykk rubrikk enkelt kart over.

Brukerveiledning enkelt kart/Geoinnsyn (PDF, 591 kB)

Brukerveiledning for å få fram arealplaner på enkel kartinnsynsløsning/Geoinnsyn (PDF, 633 kB)

 

Avansert kart/Webinnsyn for deg som har behov for en mer avansert kartløsning for PC, trykk rubrikk avansert kart over.

 Brukerveiledning for å få fram arealplaner på avansert kartinnsynsløsning/Webinnsyn (PDF, 2 MB)

 Brukerveiledning avansert kart/Webinnsyn fra Norconsult

 Informasjon om kartlagt skredfare (DOCX, 2 MB)

Planregisteret er en liste over gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner og arealplaner under arbeid.

NB! Dersom du ikke får opp arealplanene eller er usikker på om du får opp riktig informasjon ta kontakt med kommunen.

 

Det offentlige kartgrunnlaget DOK for Sunndal kommune

Sunndal kommune har bekreftet hvilke datasett i det offentlige kartgrunnlaget som skal legges til grunn for plan- og byggesaker i Sunndal kommune. Oversikt over DOK for kommunen finner du på Geonorge

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra