Søk i kart/planer

 

Enkelt kart

Enkelt kart/Geoinnsyn er tilgjengelig på nettbrett og mobil.

Enkelt kart/Geoinnsyn

Slik bruker du kartet


Avansert kart

Avansert kart/Webinnsyn for deg som har behov for en mer avansert kartløsning for PC.

Avansert kart/Webinnsyn

Slik bruker du kartet

Brukerveiledning for å få fram arealplaner på avansert kartinnsynsløsning/Webinnsyn (PDF, 2 MB)

Brukerveiledning avansert kart/Webinnsyn fra Norconsult

Informasjon om kartlagt skredfare (PDF, 2 MB)


Planregister

Planregisteret er en liste over gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner og arealplaner under arbeid.

Planregister

NB! Dersom du ikke får opp arealplanene eller er usikker på om du får opp riktig informasjon ta kontakt med kommunen.

 

Det offentlige kartgrunnlaget DOK for Sunndal kommune

Sunndal kommune har bekreftet hvilke datasett i det offentlige kartgrunnlaget som skal legges til grunn for plan- og byggesaker i Sunndal kommune. Oversikt over DOK for kommunen finner du på Geonorge