Næringsutvikling

Kommunens næringsarbeid skjer i hovedsak på overordnet plan gjennom tilrettelegging for næringsutvikling, som planlegging og forvaltning av næringsfondsmidler. Kommunen forvalter sentrale lover og bestemmelser som har betydning for lokalt næringsliv. 

Det bedriftsrettede næringsarbeidet er ivaretatt av Sunndal næringsselskap AS (SUNS).  

Næringsplan for Sunndal kommune 2022–2025

Næringsplanen er et styringsverktøy for næringsutviklingsarbeidet i Sunndal. Planen beskriver utviklingstrekk og utfordringer, angi mål, strategier og tiltak for næringsarbeidet i planperioden og hvordan næringsarbeidet skal være organisert.

Næringsplan for Sunndal kommune 2022–2025 (PDF, 2 MB)

Næringssamarbeid mellom Sunndal og Surnadal (SUSU-samarbeidet)

SuSu er et næringssamarbeid mellom Sunndal og Surnadal. Første perioden var fra 2014 til og med 2017 og inneværende periode er fra 2018 til og med 2021. Programmet er finansiert av de to kommunene, Møre og Romsdal fylkeskommune og næringslivet. Samarbeidet har som mål en døgnåpen region i vekst, og har bedriftsutvikling og rekruttering som sentrale tiltak.

Aktuelle dokumenter:

Retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF, 626 kB)

Utviklingsprogrammet 2018-2021 (PDF, 7 MB)

Utviklingsprogram for Sunndal og Surnadal 2014-2017 (PDF, 2 MB)